Průmysl a obchod

Elmarco otevírá nové výzkumné a vývojové centrum

Česká společnost Elmarco, světový výrobce strojů
pro výrobu nanovláken, otevřela nové výzkumné, vývojové
a výrobní centrum. Areál v průmyslové zóně Liberec sever
zaujímá ve dvou podlažích celkem plochu 3000 m2
a je jediným svého druhu na světě.

Náklady na vybudování a vybavení unikátního centra
nanovlákenných technologií dosáhly 190 mil. Kč. Přibližně 75
mil. Kč z této částky poskytly strukturální fondy
Evropské unie, přesněji Operační program Průmysl a inovace EU
– program Potenciál.
„Úkolem centra je pokračovat ve vývoji nanovlákenných
materiálů a rozšířit možnosti aplikací naší patentované
technologie Nanospider, která umí, a to jako jediná na světě,
průmyslově vyrábět nanovlákna. Půjde tedy o základnu pro
rozšíření těchto technologií třetího tisíciletí,“
uvedl
generální ředitel firmy Ivan Konečný. Právě proto, jak upozornil,
jsou součástí nových pracovišť zejména špičkové laboratorní
prostory, které slouží pro další vývoj technologie
NanospiderTM v celém spektru aplikací.
Na výzkumných a inovačních aktivitách Elmarca
v novém vývojovém centru se budou podílet domácí
a zahraniční univerzity a akademická a vědecká
pracoviště – Technická univerzita Liberec, Akademie věd ČR, VŠCHT
a Univerzita Karlova. Současně poběží výzkumné projekty
s americkými North Karolina State University, Massachusetts
Institute of Technology (MIT) v USA, Stellenbosch University
z Jihoafrické republiky a Commonwealth Scientific and
Industrial Research Organisation – CSIRO v Austrálii.
Podle generálního ředitele Elmarca Ivana Konečného je centrum
připraveno a otevřeno také pro spolupráci s komerční
sférou, se kterou má firma uzavřeny dohody o společném vývoji
a produkci. Jde například o smlouvy se světoznámým
výrobcem filtračních systémů Cummins Filtration Inc.,
s izraelskou Avgol Nonwoven Industries, špičkou v oblasti
netkaných textilií, či nejnověji s americkou firmou HemCon
Medical Technologies Inc., globální společností vyrábějící
medicinální produkty, jako jsou obvazy a život zachraňující
materiály pro stavění krvácení, bandážování a antibakteriální
ochranu ran.

Společnost Elmarco, která je již několik let leaderem ve vývoji
nanovlákenných materiálů, jejich aplikací a strojů
k jejich průmyslové produkci, investovala v roce 2008
nejen do svého zázemí v České republice, ale především do
globálního rozvoje. V současnosti má mezinárodně zkušený
management a centra kompetence pro EU, USA a Asii, která
v daném teritoriu nabízejí v reálném čase služby
a produkty Elmarca. Okruh uživatelů unikátní, světovým
patentem chráněné technologie NanospiderTM, kterou
vyvinulo Elmarco spolu s libereckou Technickou univerzitou, je
dnes tvořen více než třemi desítkami zákazníků z celého světa.