Průmysl a obchod, Snižování energetické náročnosti budov

Den stínicí techniky – 16. květen 2014

Již počtvrté letos firmy působící v oboru stínicích výrobků oslaví svůj svátek – Den stínicí techniky. Sdružení výrobců stínicí techniky a jejích částí (SVST) jako pořadatel na tento den připravilo několik aktivit na Střední odborné škole stavební a zahradnické v Praze 3. 
 
Na programu bude:
● přednáška pro studenty o stínicí technice a jejím vlivu na energetickou bilanci budov,
● výstava fotografií realizací stínicí techniky a expozice vzorků stínicích prvků, které budou k dispozici až do13. června 2014.
 
Zájemci však mohou navštívit také firmy ze svého regionu, které připravily další akce, jako např. slevy nebo dárky pro své zákazníky, dny otevřených dveří, soutěž, komentovanou prohlídku výrobních prostor a další. Podrobné informace o aktivitách těchto firem naleznete na www.svst.cz/aktuality.
Jako každoročně také letos členové SVST poskytnou dar ve formě stínicí techniky, a to v hodnotě celkem 36 000 Kč, tentokrát Oblastní charitě v Červeném Kostelci. Všem dárcům za jejich příspěvek děkujeme.
 
Certifikace SVST
Aby pomohlo laické i odborné veřejnosti orientovat se na trhu mezi firmami, které se zabývají stínicí technikou, rozhodlo se SVST udělovat firmám, které má možnost určitým způsobem sledovat, certifikát Ověřená firma v oboru stínicí techniky.
Hlavním smyslem přidělování certifikátu je podpora firem, které na českém trhu stínicí techniky reprezentují kvalitu a serióznost a které tedy stojí za to zvolit za své obchodní partnery. Certifikát může být přidělen členským firmám SVST, které jsou ochotny poskytnout informace potřebné k posouzení firmy, a to vždy na období jednoho roku. Přidělení certifikátu je provázeno oprávněním používat logo tohoto ocenění. V zásadě to sice neznamená, že firma, která certifikát nevlastní, nemůže být seriózní nebo kvalitní, nicméně u takové firmy si musí zákazník sám firmu posoudit a nést i riziko svého odhadu, zatímco u firem takto oceněných provedlo za případného zákazníka tento předvýběr SVST.
Certifikát pro rok 2014 obdržely následující firmy:
ALMMA, s. r. o.,
ALUKON GmbH & CO.KG,
ALUPRA, s. r. o.,
ALUPROF SYSTEM CZECH, s. r. o.,
ALURA, spol. s r. o.,
ALUROL, spol. s r. o.,
BATIMA API CZECH, k. s.,
BECKER – motory, s. r. o.,
Building Plastics ČR, s. r. o.,
CLIMASTYL, s. r. o.,
Gerhard Geiger GmbH & Co. KG,
HAVEL Richard,
HELIOTECH, s. r. o.,
HELLA stínicí technika, a. s.,
HOPA Plzeň, s. r. o.,
ISOTRA, a. s.,
LOMAX & CO, s. r. o.,
METALPLAST CZ, s. r. o.,
PELZ CZ, s. r. o.,
PROKLIMA stínicí technika, s. r. o.,
SAMEZALUZIE.CZ,
SERVIS CLIMAX, a. s.,
Sodoma Perfecta, s. r. o.,
SOMFY, spol. s r. o.,
STOTTAN, s. r. o.,
ZEBR, s. r. o.
 
Vývoj trhu stínicí techniky
Sdílení dat, díky němuž je možné uvedené firmy posuzovat, slouží kromě toho také ke sledování vývoje na trhu stínění, např. trendů v jednotlivých typech stínění. Údaje za rok jsou uvedeny v grafu. (údaje v % podílu jednotlivých typů stínění podle obratu, realizovaného na českém trhu). Z údajů za rok 2013 je patrné, že zatímco např. venkovní žaluzie, markýzy či sítě proti hmyzu si přibližně zachovaly svou pozici z předchozích let, dochází opět k posílení pozice interiérového stínění, a to zřejmě díky výraznému rozšiřování nabídky vzorů, barev a materiálů. Vnitřní stínění se tak stává stále výraznějším designovým prvkem. Význam venkovního stínění si naproti tomu zachovává především svou roli v úsporách energie na vytápění či chlazení budov, případně ve zvýšení zabezpečení otvorových výplní.
Shromažďovaná data se nám daří postupně zpřesňovat a detailněji sledovat základní typy stínění. Věříme proto, že i v budoucnu tak budeme schopni podávat kvalitní data o našem oboru.
Štěpánka Lubinová, SVST