Průmysl a obchod

ČS nemovitostní fond koupil budovu Melantrichu na Václavském náměstí

Budovu bývalého Melantrichu, dnes spíše známou díky hlavnímu nájemci společnosti Marks & Spencer, koupil od amerického privátního investora ČS nemovitostí fond, obhospodařovaný investiční společností REICO z finanční skupiny České spořitelny.
Melantrich se nachází uprostřed Václavského náměstí a nabízí více bež 10 tisíc čtverečních metrů maloobchodních, kancelářských a rezidenčních ploch. Objem investice se blíží jedné miliardě korun.
Uskutečnění akvizice předcházely pečlivý monitoring, hloubkové analýzy a predikce budoucího vývoje na nájemním a investičním trhu.
„Tento nákup je důkazem přetrvávající poptávky po vysoce kvalitních nemovitostech v České republice. Vzhledem k velikosti místního trhu a omezené nabídce nejkvalitnějších nemovitostí se jednalo o jedinečnou investiční příležitost. Důležitým aspektem této akvizice byla dlouhodobá udržitelnost podpořená lokalitou, skladbou nájemců a kvalitou budovy,“ komentuje čerstvou transakci Karel Konečný z investičního oddělení mezinárodní poradenské společnosti DTZ, která byla poradcem celé transakce.
Budova Melantrichu se nachází na tzv. Zlatém trojúhelníku s nejlukrativnějšími maloobchodními plochami v centru Prahy, který tvoří Václavské náměstí, ulice Na Příkopě a náměstí Republiky. „V rámci detailnějšího hodnocení současných a budoucích očekávaných tržních trendů lze soudit, že maloobchodní poptávka v těchto zavedených lokalitách poroste. S tím i úzce související výnos z nájmů,“ doplňuje Karel Konečný z DTZ.
Akvizice Melantrichu dále potvrzuje oživení realitního transakčního trhu a vracející se důvěru a ochotu investorů investovat do realitních projektů.
tisková zpráva