Průmysl a obchod

Cihly HELUZ oceněny prestižním environmentálním certifikátem Natureplus

Díky cihlám HELUZ Family 50 a HELUZ Plus 25 se společnost HELUZ cihlářský průmysl stala prvním výrobcem stavebního materiálu v ČR, jehož produkty získaly mezinárodní environmentální certifikát Natureplus. Česká firma se tak zařadila mezi více než čtyřicet evropských výrobců stavebních materiálů s právem používat toto prestižní označení.
Logo Natureplus s číslem certifikátu pro HELUZCílem mezinárodní organizace Natureplus, která stejnojmenný certifikát uděluje, je podpora oblasti udržitelného rozvoje ve stavebním sektoru. „Pálené cihly jsou s přírodou spjaty velmi těsně a jsem rád, že se jejich místo v rámci koncepce trvale udržitelného rozvoje ve stavebnictví opět potvrdilo,“ komentuje Ing. Jan Krampl, obchodní ředitel společnosti.
Natureplus je mezinárodní značka kvality pro stavební a zařizovací výrobky všech stupňů stavebního procesu. Produkty s tímto certifikátem se vyznačují vysokým stupněm kvality v oblastech zdraví, životního prostředí a užitečnosti. Certifikát je udělován pouze takovým cihelným produktům, které splňují směrnici 1102 společnosti Natureplus pro cihelné výrobky. Ta zahrnuje např. požadavky na energetickou účinnost výroby a emise spalin vznikajících při výrobě, emise škodlivých látek (formaldehydu, acetaldehydu, VOC – těkavé látky), těžké kovy, přirozenou radioaktivitu, recyklaci.
tisková zpráva