Průmysl a obchod

Cihláři hodnotí letošní rok jako hektický

Valná hromada Cihlářského svazu Čech a Moravy (CSČM), která se konala v Čejkovicích, konstatovala: Rok 2022 byl hektický. Zprvu extrémní nárůst cen na spotovém trhu s energiemi. Následovala pak obava investorů z nedostatku stavebního materiálu, protože vzhledem k vysoké inflaci, byla snaha o investice do nemovitostí. Ta hnala poptávku vzhůru. Ke zklidnění došlo až v posledních dnech. Extrémní nárůst cen na spotovém trhu s energiemi bude silně ovlivňovat situaci cihlářů i v příštím roce.

Vyhláška 344/2012 Sb. o stavu nouze v plynárenství a o způsobu zajištění bezpečnostního standardu dodávky plynu, se stala středním bodem jednání se zástupci ministerstva průmyslu a obchodu. „Jak jsme již konstatovali v minulých tiskových zprávách, tak tato vyhláška vůbec nebyla schopna reagovat na situaci v dodávkách plynu, ale hlavně neodrážela válečnou situaci. Proběhla tři kola jednání a Keramický průmysl navrhl postup pro případné vyhlašování regulačních stupňů, tak že firmy, které jsou jedním velkým subjektem budou reagovat na případné snížení dodávek plynu o 30 % takto: Zastaví polovinu výrobních kapacit, ale druhá polovina bude moci vyrábět bez omezení. Celkové snížení odebraného plynu bude tedy ne 30 % ale 50 %,“ říká tajemník svazu a zástupce Cihelny Štěrboholy Jan Fiala a s povzdechem dodává: „Dále jsem se zúčastnil setkání náměstků MPO se členy Asociace malých a středních podniků AMSP. Byly nám představeny čtyři podpůrné programy, ale všechny mimo firem v Praze, takže jediný cihlář v Praze ostrouhá. Morava to má těžké my lehké.“.

Cihelny se připravují na odstávky

Jsou naplánované všechny opravy a odstávky na zimní měsíce. Cihláři tím reagují na apel vlády, abychom se pokusili nalézt úsporu plynu ve svých provozech. Tímto opatřením celý sektor uspoří nejméně 15 % ročního odběru plynu a podpoří napjatou situaci v celé České republice.

Vzhledem k extrémním termínům dodávek náhradních dílů a strojních zařízení (některé termíny byly i rok dlouhé) se museli cihláři této situaci přizpůsobit. Kromě toho se v loňském roce pravidelné odstávky prakticky nekonaly a výrobní linky to nezbytně potřebují. Je nutno uvést stroje do provozních stavů a udělat plánované servisní zásahy.

Členové CSČM na valné hromadě konstatovali, že trh se již začíná konsolidovat. „Máme dostatek zboží na skladech jak v sortimentu, tak v množství,“ tvrdí výrobci.

Pomohl pokles poptávky

Ve 3. kvartálu došlo k výraznému poklesu zahajování bytové výstavby. Ta poklesla o 28 procent. Přičemž v případě rodinných domů to bylo 20 procent a u bytových domů došlo k poklesu dokonce o 45 procent.

Nejistota ohledně finálního znění nového stavebního zákona, který měl podle slibů politických činitelů nastavit příznivější podmínky pro novou výstavbu, situaci ve stavebnictví rozkolísaném energetickou krizí a válkou na Ukrajině ještě zhoršuje.

Ani sebelepší stavební zákon ale Česku a jeho metropoli nepomůže, pokud nebude zajištěn dostatek ploch, na kterých se může stavět. V tom mohou významně pomoci směny nevyužívaných pozemků ve vlastnictví státu za byty od soukromých developerů. Pro novou výstavbu je také potřeba více finančně motivovat města a obce, ve kterých se staví.

Od začátku roku se například v Praze podle aktuálních dat ČSÚ povolilo 3252 nových bytů. Opět se tak ukazuje, že loňský rok s rekordním počtem povolených bytů byl pouze světlou výjimkou. K ní navíc přispěla i stagnace v povolování bytové výstavby v roce 2020 kvůli administrativním problémům spojeným s pandemií a jejich odložení do roku 2021. Rozhodně tedy nejsou pravdivá tvrzení, že by v Praze probíhal stavební boom.

Rozšířit výstavbu ale pomůže jen rychlejší povolování bytů a samozřejmě zajištění dostatku ploch, na kterých se bude stavět. Pak by ceny nových bytů mohly být nižší až o 15 %. Bez nového ambiciózního územního plánu, a hlavně nového prorozvojového stavebního zákona se ale Pražané zlepšení nedočkají. Na ten už bylo loni pozdě, což zemi i metropoli velmi poškozuje.

Ve stavebnictví v současnosti panuje velká nejistota kvůli obrovskému nárůstu cen stavebních materiálů, nedostatku pracovníků a bezprecedentně vysokým cenám energií. To pak dále umocňují velmi drahé úvěry, které zásadně komplikují financování pro většinu stavebních firem i využívání hypoték. Ceny staveb tak výrazně rostou, a často se i prodlužuje termín jejich realizace. Řada veřejných i soukromých staveb včetně rezidenčních projektů se nyní pozastavuje nebo odkládá.

Více na www.cscm.cz

Tisková zpráva