Průmysl a obchod

Cidem vykázal zisk 111,5 mil. Kč, použije ho na investice

Hospodaření firmy Cidem, výrobce cementotřískových desek, v minulém roce skončilo ziskem 111,5 miliónu korun; v roce 2010 firma vydělala 123,4 miliónu Kč. Řádná valná hromada společnosti rozhodla, že prostředky použije na investice a nebude letos vyplácet svým akcionářům dividendu.
Cidem vyplácel akcionářům dividendu v posledních letech pravidelně. Loni například činila 128 korun na jednu tisícikorunovou akcii. Letos valná hromada rozhodla ponechat loňský profit jako nerozdělený zisk. „Peníze můžeme v budoucnu investovat například do dalšího vývoje naší produkce," řekl ČTK předseda představenstva společnosti Tomáš Vavřík.
K loňskému hospodářskému výsledku firmy uvedl, že ho negativně ovlivnily mimo jiné nižší dividendy od dceřiných společností a přecenění cenných papírů v majetku firmy, jejichž hodnota loni poklesla.
Naopak tržby za prodej vlastních výrobků a služeb hranickému výrobci stavebnin loni meziročně vzrostly. Zvýšily se o pětinu na 340 miliónů korun. K jejich navýšení významně přispěl růst prodeje cementotřískových desek. Společnost jich loni prodala 35 670 metrů krychlových, o 28 procent více než v roce 2010.
„Loni se nám podařilo navýšit prodeje zejména v Rakousku a Polsku. Standardní poměr odebraných desek celkově vyznívá ve prospěch zahraničních zákazníků, kteří tvořili 61 procent všech zobchodovaných zakázek," uvedl Vavřík.
Společnost Cidem měla na konci loňského roku celková aktiva 1,15 miliardy korun, její vlastní kapitál obnášel 1,1 miliardy Kč a cizí zdroje 47,1 miliónu korun. V roce předcházejícím cizí zdroje firmy činily 130,6 miliónu Kč.
Nejvýznamnějším akcionářem Cidemu Hranice je s téměř padesátiprocentním podílem společnost Dopravní a stavební holding. Hranický výrobce cementotřískových desek loni zaměstnával v průměru 134 lidí.
 
zpráva ČTK