Průmysl a obchod

České stavebnictví ještě krizi nepřekonalo

Stavebnictví v ČR dosáhlo své konjunktury v roce 2008 a od té doby klesá. Produkce v pozemním stavitelství klesá již od roku 2008, zatímco v inženýrském stavitelství pokles nastal o dva roky později. Firmy vloni provedly na území republiky stavební práce v hodnotě převyšující 464 miliard korun. Novinářům to sdělili zástupci ČSÚ.
Index stavební produkce (ISP) meziročně klesá od roku 2009, mezi rokem 2010 a 2011 o 3,5 %. Také sedm měsíců letošního roku nepřineslo zlepšení a ISP se meziročně snížil o 5,5 %. „Českému stavebnictví se stále nedaří dostat z útlumu. Za propady aktuálně stojí zejména nepříznivý vývoj v inženýrském stavitelství,“ říká ředitel odboru statistiky průmyslu, stavebnictví a energetiky ČSÚ Radek Matějka.
Stavební společnosti provedly v roce 2011 stavební práce v hodnotě 464 miliard korun, z toho více než polovina (255 miliard Kč) připadala na větší stavební firmy s více než 20 zaměstnanci. Většina stavebních prací byla provedena na nové výstavbě, rekonstrukcích a modernizacích, další práce připadly na opravy a údržbu a podíl prací provedených v zahraničí byl zanedbatelný.
 
Stavebnictví v regionech
Nejvíc stavebních prací v roce 2011 proběhlo na území hlavního města Prahy a následoval Moravskoslezský kraj. „V těchto regionech ale probíhají velké investiční akce. V Praze například výstavba tunelu Blanka a dopravní obchvaty metropole. Na severu Moravy se zase stavěly železniční koridor, dálnice nebo největší nákupní a zábavní centrum v ČR – Forum Nová Karolina,“ upozorňuje expertka ČSÚ na stavebnictví Petra Cuřínová.
K stavebním „patriotům“ se řadí firmy především z krajů Karlovarského (86 % zakázek provedly na území vlastního kraje) a Moravskozlezského (80 % zakázek).
 
Mezinárodní srovnání
Také stavebnictví v Evropě se potýká s problémy. Stavební produkce v EU27 od počátku roku klesá. Od roku 2005 výrazně rostla stavební produkce v Polsku, od konce roku 2009 došlo k mírnému oživení stavebnictví v Německu. Ve srovnání s rokem 2005 zaznamenala největší pokles stavební produkce ve Španělsku a v Maďarsku.
 
Grafy a srovnávací tabulky, prezentované na tiskové konferenci, ukazující dlouhodobý vývoj ve stavebnictví (zakázky, indexy stavební produkce, objem stavebních prací atd.) si můžete stáhnout ZDE.

tisková zpráva