Průmysl a obchod

Češi spojují dvě centra excelence pro vývoj nanovláken

Dvě česká centra excelence začnou společně vyvíjet nové nanovlákenné materiály. Globální centrum excelence v oblasti nanovláken NAFIGATE Corporation se dohodlo na spolupráci s IT4Innovations, což je centrum budující superpočítač a IT výzkum na Vysoké škole báňské – Technické univerzitě v Ostravě. Prvním společným projektem je modelování nanovlákenných membrán pro filtraci vody.
Modelování navazuje na probíhající projekty NAFIGATE Corporation na asijském trhu. Projekty míří do segmentu, který měl podle odhadů expertů hodnotu 8 miliard dolarů v roce 2010. Roční růst v segmentu je 7 % a v roce 2014 bude již 9,7 miliardy USD. Odhady hovoří o tom, že nanovlákna mohou nahradit až 80 % všech stávajících aplikací. Odborníci obou center už nyní označují spojení sil za start revoluce v inovacích.
„Globální nanovlákenný trh prudce roste. My s naším společným projektem přinášíme zcela nové možnosti urychlení cesty nanovlákenných aplikací na trh. Využíváme k tomu odborníky na modelování a technickou infrastrukturu v Ostravě. Naše možnosti budou zásadně umocněny šancí využít klíčový nástroj – superpočítač IT4Innovations. Jedná se opravdu o revoluci – není to žádná nadsázka. Místo toho, abychom opakovaně zkoušeli vlastnosti materiálů v podobě výroby vzorků, využijeme modelování vlastností na superpočítači. To urychlí celý proces vývoje až o 50 procent, a to je jednoznačný benefit pro trh,“ uvedl Ladislav Mareš, předseda představenstva NAFIGATE Corporation, a. s. Do projektu jsou zapojeni i nejlepší světoví experti – profesor Gregory Rutledge z Massachusetts Institute of Technology v USA a profesor Seeram Ramakrishna z National University of Singapore.
„Superpočítač budujeme i proto, abychom podpořili konkurenceschopnost průmyslu. Tento projekt je úžasný v tom, že jako jeden z mála spojuje v sobě základní, experimentální i aplikovaný výzkum. Je to takové ,3 v 1‘, což se podaří zcela výjimečně,“ uvedl Ivo Vondrák, rektor Vysoké školy báňské – Technické univerzity Ostrava a ředitel centra IT4Innovations.
 
Centrum excelence je jedno jasně tematicky vyprofilované pracoviště výzkumu a vývoje (např. ústav vysoké školy, výzkumný ústav, nebo jeho jasně organizačně vymezená a účetně oddělená část, nebo obdobně vyčleněné společné pracoviště několika výzkumných institucí). Centrum je aktivní ve výzkumné činnosti, často mezioborové povahy, a programově propojuje výzkum a vývoj, vzdělávání (zejména studentů doktorských studijních programů a mladých vědeckých pracovníků) a inovační činnost – pozn. red.

tisková zpráva, wd