Průmysl a obchod

Centrum Chodov má certifikaci BREEAM s hodnocením „EXCELLENT“

Centrum Chodov získalo jako první nákupní centrum v ČR certifikaci BREEAM s hodnocením „EXCELLENT“ v kategorii „Building Management“, a potvrdilo tak dlouhodobý závazek jeho developera společnosti Unibail-Rodamco k ekologickému přístupu. V klasifikaci budov podporujících šetrnost k životnímu prostředí, kterou zajišťovala renomovaná belgická společnost BOPRO, bylo Centru Chodov uděleno i další ocenění „VERY GOOD“ v kategorii „Asset Rating“.
Certifikace BREEAM je jedním z nejuznávanějších a nejkomplexnějších hodnotících systémů zaměřujících se na posuzování vlivu budov na životní prostředí a zároveň na kvalitu prostředí uvnitř dané budovy. Hodnocení se týká specifikace budovy, jejího designu, konstrukce i provozu. Zohledňuje širokou škálu kritérií, od energetických po ekologická. Mezi ně patří aspekty týkající se užívání energie a vody, vnitřní prostředí (zdraví, pohoda a kvalita života), znečištění, dopravy, materiálů, odpadu, využití půdy, ekologie i řídících procesů.
Centrum Chodov dosáhlo v kategorii „Building Management“ více než 90% výsledku u pěti ze sedmi kritérií. Nejvyšší stupeň „OUSTANDING“ (výjimečný) přitom doposud v kontinentální Evropě nebyl žádné budově v sektoru Retail udělen.
Centrum Chodov a Centrum Černý Most byla prvními nákupními centry v České republice, jež na svých parkovištích nabídla dobíjecí stanice pro elektromobily, elektroskútry nebo elektrokola. Centrum Chodov také podporuje Český svaz včelařů, a to nainstalováním tří funkčních včelích úlů na jeho střechu a pořádáním medobraní pro veřejnost. Centrum Černý Most získalo jako první budova v Praze certifikaci BREEAM s hodnocením „VERY GOOD“ v sektoru Retail.
„Nejen při výstavbě, ale také při provozu našich nákupních center volíme nejmodernější materiály a stavební technologie. Jsme tedy opravdu rádi, že se díky udělení certifikátů BREEAM Centru Chodov, a navíc s takto vysokým hodnocením, správnost našeho přístupu potvrdila,“ shrnul Arnaud Burlin, výkonný ředitel Unibail-Rodamco pro střední Evropu.
tisková zpráva