Průmysl a obchod

CEMEX získal náročnou certifikaci integrovaného systému řízení

Společnost CEMEX, přední světový výrobce betonu a kameniva, se stala držitelem certifikátů, které potvrzují, že systémy managementu společnosti odpovídají náročným českým a evropským normám.
Předmětem certifikace deklarující nadstandardní kvalitu produktů i poskytovaných služeb byla „Výroba a dodání transportního betonu, malt pro zdění, potěrových materiálů, značkových a speciálních produktů“. CEMEX získal certifikáty pro systém managementu kvality, systém environmentálního managementu a systém managementu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.
Daná certifikace v praxi znamená, že vybrané betonárny CEMEXU v České republice mají nyní tři certifikáty:
• stávající certifikát týkající se normy ISO 9001,
• nově Certifikát na řízení bezpečnosti práce dle OHSAS 18001,
• nově pro vybrané betonárny Certifikát na řízení životního prostředí dle ISO 14001.
 
Norma OHSAS 18001 stanoví požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) a umožňuje organizacím, aby odpovědně řídily rizika a zlepšovaly bezpečnost a ochranu zdraví svých zaměstnanců. Norma ISO 14001 specifikuje požadavky na systém řízení péče o životní prostředí (systém environmentálního managementu – EMS). Aplikováním takového systému managementu musí organizace vhodnými prostředky řídit veškeré své chování k životnímu prostředí prostřednictvím své politiky a cílů. Norma ISO 9001 specifikuje požadavky na systém managementu kvality v organizacích, které chtějí a potřebují prokázat svoji schopnost trvale poskytovat produkty v souladu s příslušnými předpisy a požadavky zákazníků a které usilují o zvyšování spokojenosti zákazníka. Základním požadavkem je zavést, dokumentovat, uplatňovat a udržovat systém managementu kvality (SMK) a neustále jej zlepšovat.
tisková zpráva