Průmysl a obchod

CEMEX získal certifikace ISO a OHSAS pro všechny své betonárny

Výrobce stavebních materiálů CEMEX Czech Republic vyhověl náročným podmínkám pro udělení certifikátů integrovaného systému řízení pro všechny své betonárny v České republice. Získané certifikáty ISO 9001, ISO 14001 a OHSAS 18001 potvrzují nadstandardní kvalitu výroby a dodávání transportního betonu, malt pro zdění, potěrových materiálů, značkových a speciálních produktů.

Systémy managementu společnosti CEMEX v oblasti kvality, životního prostředí a bezpečnosti a ochrany zdraví při práci odpovídají náročným českým i evropským normám.

Výsledky recertifikačního auditu potvrdily, že procesy a postupy řízení firmy podporují dodržování vysokých standardů kvality výroby betonu. „Poprvé se nám podařilo projít náročnými kritérii norem ISO a OHSAS před třemi lety. Mám radost, že jsme letos mezinárodní standardy ve všech třech oblastech opět úspěšně splnili. Audit kvality nám dal pozitivní zpětnou vazbu naší práce. Pro naše zákazníky je to důkaz prvotřídní kvality produktů i služeb,“ komentuje Peter Dajko, generální ředitel skupiny CEMEX.

Všechny betonárny CEMEX v České republice mají tyto certifikáty:
• Certifikát řízení kvality dle normy ISO 9001,
• Certifikát řízení životního prostředí dle normy ISO 14001,
• Certifikát řízení bezpečnosti práce dle normy OHSAS 18001.

Norma ISO 9001 specifikuje požadavky na systém managementu kvality produktů v souladu s příslušnými předpisy a požadavky zákazníků. Základním požadavkem je zavést, dokumentovat, uplatňovat a udržovat systém managementu kvality a neustále jej zlepšovat.

Norma OHSAS 18001 stanovuje požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a umožňuje organizacím, aby odpovědně řídily rizika a zlepšovaly bezpečnost a ochranu zdraví svých zaměstnanců.

Norma ISO 14001 specifikuje požadavky na systém řízení péče o životní prostředí (systém environmentálního managementu). Aplikováním takového systému managementu musí organizace vhodnými prostředky řídit veškeré své chování k životnímu prostředí prostřednictvím své politiky a cílů.

tisková zpráva