Průmysl a obchod

CEEC Research: Veřejné zakázky na stavební práce za 1. pololetí 2017 – meziročně nárůst o polovinu

V prvním pololetí roku 2017 zadali veřejní investoři konkrétním stavebním firmám celkem 2378 zakázek v souhrnné hodnotě 51,5 miliardy korun. Meziročně se sice jedná o čtvrtinový nárůst počtu a poloviční nárůst objemu, avšak výsledky jsou ovlivněny nízkou srovnávací základnou roku 2016. I přes částečné zlepšení ve druhém čtvrtletí vypisování nových výběrových řízení na stavební práce stále vázne, přičemž červen letošního roku byl navíc v obou sledovaných kritériích nejslabší za poslední tři roky.

Vyplývá to z nejnovější analýzy zpracované analytickou společností CEEC Research na základě dat uveřejněných ve Věstníku veřejných zakázek na konci června 2017.

V červnu letošního roku bylo veřejnými investory vyhlášeno celkem 132 výběrových řízení na stavební práce v souhrnné hodnotě 5,6 miliardy korun, což v meziročním srovnání představuje významný pokles počtu vypsaných soutěží o tři pětiny (60,1 procenta). Také hodnota stavebních investic zaznamenala pokles, a to bezmála o polovinu (47,6 procenta). Zároveň jde z hlediska počtu i objemu vypsaných tendrů o vůbec nejslabší šestý měsíc za poslední tři roky (334 zakázek za 10,7 miliardy korun v červnu 2014, 252 zakázek za 9 miliard korun v červnu 2015 a 331 zakázek v hodnotě 10,7 miliardy korun v červnu 2016).

Od ledna do června 2017 se ve Věstníku veřejných zakázek objevilo celkem 929 soutěží v hodnotě bezmála 50 miliard korun a oproti srovnatelnému období loňského roku se jedná o poloviční (48,2 procenta) pokles počtu a pětinový (19,6 procenta) pokles objemu vypsaných výběrových řízení.

Z výše uvedených výběrových řízení byla již pětina (22 procent) ukončena a zadána konkrétním stavebním firmám, což představuje 10 procent z celkového objemu ve vypsané hodnotě 5,2 miliardy korun. Reálně však byly tyto zakázky soutěženy za 4,2 miliardy korun, tedy přibližně o pětinu (20 procent) méně, než jaká byla jejich hodnota při oznámení výběrového řízení. Po odečtení zadaných a zrušených zakázek zbývají v systému stále ještě soutěže v hodnotě 42,6 miliardy korun.

Konkrétním dodavatelům bylo v prvním pololetí roku 2017 zadáno 2378 stavebních zakázek v souhrnné hodnotě 51,5 miliardy korun, což v obou sledovaných kritériích představuje v meziročním srovnání významný čtvrtinový (25,1 procenta), respektive poloviční (52,4 procenta) nárůst. Je nutné však brát v úvahu, že toto meziroční srovnání je ovlivněno nízkou srovnávací základnou minulého roku, která pro objem zakázek činila 33,8 miliardy korun (leden – červen), na rozdíl například od stejného období roku 2015, kdy hodnota ukončených soutěží dosáhla 56,1 miliardy korun. Některá zadávací řízení stále probíhají, a proto lze očekávat, že v dalších měsících dojde ještě k aktualizaci a upřesnění dat.

tisková zpráva