Průmysl a obchod

CEEC Research: Veřejné projektové zakázky v roce 2017

Od ledna do prosince roku 2017 bylo konkrétním dodavatelům zadáno 820 zakázek na projektovou přípravu v hodnotě 5,7 miliardy korun, což v obou sledovaných kritériích představuje meziroční pětinový nárůst a zároveň se jedná o nové tříleté maximum. Aktivita veřejných investorů ve vypisování nových výběrových řízení naopak významně vázla a v prvních třech čtvrtletích vykazovala silně zápornou bilanci. Vyplývá to z nejnovější analýzy zpracované analytickou společností CEEC Research na základě dat uveřejněných ve Věstníku veřejných zakázek na konci prosince 2017.

V prosinci roku 2017 vypsali veřejní investoři celkem 25 výběrových řízení na projektové práce v souhrnné hodnotě 358 miliónů korun. Oproti srovnatelnému období předchozího roku se tak sice jedná o pokles počtu vyhlášených soutěží o 16,7 procenta, zároveň jde ale o výrazný nárůst objemu vyhlášených investic o 260,8 procenta. Největší výběrové řízení měsíce prosince v hodnotě 105,7 miliónu korun vypsala Správa železniční dopravní cesty na modernizaci železničního uzlu Pardubice.

Od ledna do prosince roku 2017 se ve Věstníku veřejných zakázek objevilo celkem 320 soutěží na projektové práce v souhrnné hodnotě 3,2 miliardy korun. V meziročním srovnání jde o téměř třetinový (31,0 procenta) pokles počtu vypsaných výběrových řízení a zároveň o více než poloviční (53,4 procenta) pokles objemu ohlášených zakázek. Největší zakázku roku 2017 v hodnotě 1,3 miliardy korun vyhlásila společnost E.ON Distribuce na projektovou dokumentaci VN a NN. Meziroční změny hodnoty byly ovlivněny velkými zakázkami z ledna 2016 (E.ON Distribuce a Dopravní podnik hl. m. Prahy) a zvýšenou aktivitou investorů v září 2016 před očekávanou změnou zákona o veřejných zakázkách.

Z výše uvedených výběrových řízení bylo v průběhu roku 2017 ukončeno a zadáno konkrétním projektovým firmám 64 procent, což představuje zhruba 58 procent z celkového objemu, ve vypsané hodnotě 1,7 miliardy korun. Skutečná zadaná hodnota přitom byla v průměru o cca 6 procent nižší než při oznámení. Po odečtení zadaných a zrušených zakázek (přibližně 5 procent z oznámených soutěží) zbývají v systému stále ještě výběrová řízení v hodnotě 1,2 miliardy korun.

V průběhu roku 2017 veřejní investoři ukončili a zadali konkrétním projektovým firmám celkem 820 zakázek, přičemž jejich souhrnný objem dosáhl hranice 5,7 miliardy korun. V meziročním srovnání jde pak v obou sledovaných kritériích o pětinový nárůst (18,3, respektive 19,0 procenta) a zároveň o nový tříletý rekord. Největší zakázku minulého roku v hodnotě 440 miliónů korun na výběr zpracovatele projektové dokumentace pro provedení stavby trasy pražského metra I. D zadal Dopravní podnik hl. m. Prahy. Některá zadávací řízení stále probíhají, a proto lze očekávat, že v dalších měsících dojde ještě k aktualizaci a upřesnění dat.

tisková zpráva