Průmysl a obchod

CEEC Research: Jak si vybírají průmysloví developeři stavební firmy?

Analytická společnost CEEC Research ve spolupráci s poradenskou společností KPMG Česká republika realizovala výzkum mezi řediteli developerských firem stavějících průmyslové haly a logistická centra. Soukromí investoři v oblasti průmyslového developmentu, na rozdíl od mnoha veřejných investorů, kladou při výběru stavební firmy největší váhu na zkušenosti a reference dané stavební společnosti. Cena je až druhým nejdůležitějším kritériem.

Podle ředitelů těchto firem by nezkušený nebo nekvalitní dodavatel stavebních prací mohl termín dodání prodloužit, stavbu realizovat nekvalitně nebo ji dokonce v průběhu realizace opustit a tím způsobit developerovi nemalé problémy.
„Ředitelům developerských firem nestojí několik málo dalších ušetřených procent z ceny stavby za riziko, že se stavba zpozdí, nebo že bude mít jejich klient v průběhu pronájmu nemovitosti technické problémy. Zastavení výrobních linek či jiné obdobné problémy by s sebou přineslo enormní zvýšení nákladů, a developerským společnostem by se tak vše naopak prodražilo. A také by přišly o své dobré jméno, což je v tomto businessu jedna z klíčových deviz,“ vysvětluje důvody takového chování developerských firem na trhu Jiří Vacek, ředitel analytické společnosti CEEC Research.
To potvrzuje i Pavel Kliment, partner odpovědný za služby pro realitní a stavební společnosti KPMG Česká republika: „Průmyslový development probíhá téměř vždy na konkrétní objednávku budoucího nájemníka. Proto je pro developery klíčové dodržení termínů a kvality stavební dodávky.“
Cena je pro průmyslové developery až druhým nejdůležitějším kritériem. Mezi developery a stavebními firmami většinou funguje odlišná kooperace, než je tomu mezi státními zadavateli a stavebními firmami. Soukromý investor v průběhu výběrového řízení s uchazeči intenzivně komunikuje a ti se mu snaží nabídnout například efektivnější alternativy řešení, které mu mohou v mnohamilionových investicích ušetřit nezanedbatelné částky. To vše ale při zachování potřebné kvality stavby. „Státní investoři jsou bohužel v tomto ohledu do jisté míry limitováni legislativou a rovněž i obavou, aby konzultacemi a případnými změnami v záměru nebyli nařčeni z klientelismu a korupce. Někdy jim to navíc ani podmínky spolufinancování ze zdrojů EU neumožňují,“ doplňuje srovnání Jiří Vacek.
Většina z developerských společností (60 %) působících v oblasti průmyslového developmentu není ochotna přijmout zakázku, o které se domnívá, že je podhodnocená a že ji chce stavební firma získat i za cenu vlastních ztrát, jen aby si zajistila práci pro své nevytížené zaměstnance. To by se podle slov developerských firem mohlo projevit právě na kvalitě realizace nebo by dokonce mohlo zapříčinit zánik stavební firmy v průběhu výstavby, čehož se developeři velice obávají. Velká řada projektů je financována zejména úvěry od bank, a zmíněné problémy by tak mohly způsobit developerům výrazné komplikace s financováním výstavby. „V naší společnosti se na fázi developmentu díváme především z pozice investora a dlouhodobého vlastníka nemovitosti, což nás do jisté míry odlišuje od konkurence. Proto hledání rovnováhy mezi kvalitou, užitnými vlastnostmi pro klienta a investičními náklady je naším každodenním úkolem, který se nám daří naplňovat,“sdělil Tomáš Míček, Country Head/Head of Development CZ, Point Park Properties.
Klíčovými při výběru stavební firmy naopak pro developery nejsou vlastní stavební kapacity, kterými realizační firma disponuje. Stavební firma tedy podle developerů může mít vysoký podíl subdodávek, pokud je ale umí správně zorganizovat, propojit a zajistit garance – viz graf.
tisková zpráva
Co je klíčové pro průmyslové developery při výběru stavební firmy