Průmysl a obchod

CEEC Research: Hodnota vyhlášených veřejných investic byla v prvních dvou měsících o dvě pětiny menší než v minulém roce

Od ledna do února 2017 bylo vyhlášeno celkem 1202 výběrových řízení v hodnotě 29,6 miliardy korun. To sice v meziročním srovnání představuje téměř stejný počet soutěží, jejich objem však byl o dvě pětiny menší než v minulém roce. Aktivita veřejných investorů v zadávání zakázek konkrétním firmám si naopak udržuje výrazně kladnou bilanci v počtu i objemu ukončených výběrových řízení. Vyplývá to z nejnovější analýzy zpracované analytickou společností CEEC Research na základě dat uveřejněných ve Věstníku veřejných zakázek na konci února 2017.

Ve druhém měsíci letošního roku vyhlásili veřejní investoři celkem 698 výběrových řízení v hodnotě 17,2 miliardy korun, což ve srovnání se srovnatelným obdobím minulého roku představuje téměř shodný počet (pokles 3,5 procenta) vyhlášených soutěží a zhruba desetinový (13,4 procenta) pokles jejich objemu. Největší výběrové řízení měsíce února v hodnotě 1,3 miliardy korun vypsaly České dráhy na pronájem elektrických lokomotiv s konstrukční rychlostí 200 km/h.

Od ledna do února roku 2017 se ve Věstníku veřejných zakázek objevilo celkem 1202 soutěží v souhrnné hodnotě 29,6 miliardy korun. V meziročním srovnání to sice představuje jen šestiprocentní (5,9 procenta) pokles jejich počtu, ale zároveň jde o dvoupětinový (39,7 procenta) pokles objemu investic.

V prvních dvou měsících roku 2017 bylo konkrétním firmám zadáno celkem 2098 zakázek v hodnotě 67,1 miliardy korun. To v meziročním srovnání představuje významný tříčtvrtinový (75,0 procent) nárůst počtu ukončených soutěží. Objem zadaných zakázek pak oproti srovnatelnému období minulého roku zaznamenal nárůst dokonce více než trojnásobný (248,7 procenta). Některá zadávací řízení stále probíhají, a proto lze očekávat, že v dalších měsících dojde ještě k aktualizaci a upřesnění dat.

tisková zpráva