Průmysl a obchod

CEEC Research: Dva ze tří investorů se při realizaci zakázek aktivně zajímají o použité materiály

Dva ze tří investorů (67 %) se aktivně zajímají o materiály použité na jejich stavbách, přičemž k jejich změně oproti projektu v samotném průběhu výstavby přikročí čtvrtina (26 %) z nich. Téměř třetina (29 %) firem tvrdí, že záměna vede ke zkvalitnění výsledného díla. Největší vliv na výběr použitých materiálů má podle přibližně poloviny firem (52 %) projektant, až za ním následují investor a stavební firma.

Vyplývá to z analýzy, kterou připravila společnost CEEC Research ve spolupráci se společností Saint-Gobain Construction Products CZ.

Větší míru změn materiálů oproti projektu zaznamenávají velké stavební společnosti. „V hlavním oboru našeho podnikání, stavbě pozemních komunikací, hraje zájem investora o použité materiály významnou roli. Je to dáno i Resortním systémem jakosti oboru jakosti pozemních komunikací, který se přes všechny těžkosti daří zachovávat. V posledním období je i zřetelná snaha o zvyšování odborné úrovně u pracovníků investorských organizací. Tím se otvírá i větší prostor pro odbornou diskusi se stavebními firmami,“ říká Petr Čížek, výkonný ředitel Swietelsky stavební s. r. o.

Tyto změny podle nadpoloviční většiny ředitelů stavebních společností (62 procent) neovlivňují celkovou kvalitu stavby. Zlepšení kvality nastává po změně materiálů u necelé třetiny (29 procent) zakázek. Naopak negativní vliv má méně než desetina (9 procent) změn provedená v průběhu realizace stavby. Shodují se na tom s minimálními rozdíly ředitelé velkých, středních tak i malých stavebních společností napříč sektorem. „Privátní investoři jsou velmi nároční jak na kvalitu, tak různorodost nabídky. Je radost s nimi o použitých materiálech či technologiích přemýšlet, diskutovat. Veřejný sektor je v tomto ohledu dost rigidní, často neví, co vlastně chce. Nebo mu to je jedno, což je ještě horší varianta. Úroveň zadávacích dokumentací je toho často důkazem,“ popisuje reálnou praxi Aleš Kocourek, jednatel firmy Kasten, s. r. o.

O materiálech použitých při stavbě rozhodují nejvíce projektanti. Jejich volba se promítá v průměru u přibližně poloviny (52 procent) materiálů použitých na stavbě. V necelé třetině případů pak ovlivňuje tuto volbu investor (27 procent) a stavební firmy samotné tak činí jen u pětiny použitých materiálů na stavbě (21 procent). Odlišná je situace hlavně u velkých stavebních firem, kde volbu materiálu provádějí investoři a projektanti, shodně ve čtyřech z deseti případů. „Zájmem investorů by zcela jednoznačně měla být snaha ovlivnit nejen kvalitu stavby, ale i její celkovou užitnou hodnotu. Tyto parametry lze, samozřejmě, velkou měrou ovlivnit také výběrem vhodných materiálů a technologií. Tento proces by však měl probíhat již v rámci projektové přípravy stavby, tedy ještě před její realizací,“ říká Miroslav Lukšík generální ředitel firmy Pozemní stavitelství Zlín, a. s.

„Investoři chtějí vždy znát a schvalovat materiály používané při výstavbě před jejich zabudováním. Rozdíl je opět mezi privátními a veřejnými zadavateli. Zatímco privátní zadavatelé dokážou operativně vyhodnotit výhodnost změn, které vedou ke zlevnění, nebo zkvalitnění finálního produktu, v rámci veřejných zakázek a nastavení zdlouhavých a komplikovaných procesů se nikdo raději do žádných změn nepouští, jelikož u veřejných zakázek je každá pozitivní aktivita „po zásluze potrestána. Dokud bude a priori na veškeré změny při realizaci veřejných zakázek nahlíženo jako na něco nekalého, nemůže být výsledek nejlepší možný,“ uzavírá Petr Čejka, ředitel divize pozemních staveb firmy Algon, a. s.

„Každý investor by měl znát a schvalovat použité materiály. Je to v jeho vlastním zájmu, protože při minimálním navýšení ceny může získat inovativní stavební materiál s vysokou přidanou hodnotou, který výrazně změní parametry a komfort budovy. Tepelnou pohodu již vnímáme jako standard a nové budovy bez zateplení se již vlastně ani nestaví. Z mého pohledu jsou dnes nejvíce aktuální materiály, které snižují hladinu hluku v budovách. Ať už se jedná o kanceláře, obytné nebo veřejné budovy, investoři tento problém řeší až po nastěhování budov, a to je pozdě, přitom vhodně zvolené materiály v okamžiku výstavby nenavýší výrazně celkovou cenu stavby a zabrání tomu, abyste v bytech slyšeli své sousedy, obtěžovala vás okolní doprava nebo jste v open space kancelářích museli slyšet slovo každého, s kým v kanceláři sedíte,“ doplňuje z pohledu výrobce stavebních materiálů Tomáš Rosák, předseda představenstva společnosti Saint-Gobain Construction Products CZ.

„Zájem investorů o použité stavební materiály je zcela na místě. Pokud se týká jejich možné záměny, je klíčové, jaké důvody je k takovému rozhodnutí vedou. Pokud jsou to jejich lepší technické parametry, potom jejich záměnou můžou získat vyšší kvalitu a delší životnost díla. Jestliže se ale jedná o způsob jak ušetřit, většinou se takové rozhodnutí negativně odrazí v následných opravách a vyšších provozních nákladech,“ uvádí Libor Urbášek obchodní ředitel Saint-Gobain Isover.

„S rostoucími nároky investorů na lepší pracovní prostředí, větší interiérový komfort a v našem případě na akustiku v interiérech rostou i požadavky na použité materiály. Stále častěji se investoři aktivně zajímají o výrobky, které jim v dokumentaci specifikují právě projektanti a od navrhovaných produktů očekávají větší přidanou hodnotu. Na druhé straně se bohužel stále setkáváme s výsledkem tendrované zakázky, který nekoresponduje s rozpočtovými cenami. Tento fakt bývá důvodem k záměnám materiálů a v některých případech to vede ke snížení standardu budovy. Finanční úspora je pro investora příjemná ve fázi výstavby projektu, avšak dodatečné úpravy během užívání díla jsou mnohem nákladnější,“ zdůrazňuje Daniel Beneš, Senior obchodní manažer Saint-Gobain Ecophon.

tisková zpráva