Průmysl a obchod

Byla založena Česká hydroizolační společnost

Dne 5. září 2012 se uskutečnila ustavující schůze České hydroizolační společnosti – ČHIS. ČHIS je odbornou společností Českého svazu stavebních inženýrů. Sdružuje odborníky se specializací na konstrukce a izolace staveb. Společnost chce přispět ke komplexnímu rozvoji hydroizolační techniky.
Předmětem zájmu jsou jak teoretické otázky ochrany staveb před nežádoucím působením vody, tak praktické problémy poruch hydroizolací. V programu společnosti je kromě jiného i tvorba směrnic stanovících zásady navrhování i realizace jednotlivých hydroizolačních konstrukcí. Počítá se s aktivní účastí při formulaci českých technických norem. Pro odbornou i laickou veřejnost mohou být užitečná týmově zpracovávaná odborná stanoviska k palčivým problémům praxe.
Předsedou České hydroizolační společnosti byl zvolen doc. Ing. Zdeněk Kutnar, CSc., výkonným ředitelem Ing. Ivan Misar, Ph.D.
tisková zpráva