Průmysl a obchod

Brněnská technika podle ÚOHS při zakázce nechybovala

Vysoké učení technické v Brně (VUT) podle antimonopolního úřadu nechybovalo v miliardové zakázce na výstavbu nové budovy Fakulty elektrotechniky a komunikačních technologií. ÚOHS proto šetření ukončil.
Podle jeho místopředsedy Kamila Rudoleckého úřad nenašel důvody k zahájení správního řízení. Na úřad se před časem obrátila s žádostí o prošetření případu sama škola. Již dříve ke stejnému závěru dospěla správní rada školy.
S podezřením na průběh výběrového řízení přišly v dubnu Hospodářské noviny, podle nichž se zaměstnanec vítězné firmy OHL ŽS možná podílel na tvorbě zadání miliardové zakázky. Je údajně autorem jednoho ze souborů na CD s dokumentací. Údajné nedostatky byly podle médií i ve způsobu vypsání zakázky.
ÚOHS se zabýval například stanovením lhůty pro doručení nabídek nebo zveřejněním hodnoticích kritérií. V postupu školy nenašel žádný problém. Podle názoru ÚOHS také žádná z firem nebyla zadavatelem zvýhodněna, a to ani OHL ŽS. ÚOHS se také zabýval námitkou BAK stavební společnosti, na jejímž základě VUT v Brně snížila o polovinu požadovanou praxi jednotlivých techniků při posuzování kvalifikačních předpokladů z požadovaných 20 let na deset. „Popsaným jednáním zadavatele došlo k podstatné změně zadávacích podmínek, která však nemohla ovlivnit výběr nejvhodnější nabídky,“ konstatoval ÚOHS. Se změnou požadavků VUT byli seznámeni všichni uchazeči, kteří si vyžádali dokumentaci k zakázce.
Vedení VUT je se závěry ÚOHS spokojeno. Podle kvestora Vladimíra Kotka nyní připravuje kroky vedoucí k očištění jména školy vůči některým médiím, které o případy podle VUT informovaly tendenčně a nepravdivě. „Konkrétně se budeme snažit dohodnout se na otištění tiskové opravy nepravdivých informací s omluvou. Pokud k dohodě nedojde, VUT v Brně přistoupí k soudnímu vymáhání opravy a omluvy,“ uvedl Kotek.
Šetřená zakázka se týká stavby nové budovy Fakulty elektrotechniky a komunikačních technologií. Její cena činí 1,12 miliardy korun, z toho asi 935 miliónů jsou stavební práce, zbytek tvoří dokumentace a vedení projektu. Škola chce získat 85 procent z rozpočtu EU, 15 procent poskytne ze svého rozpočtu. Stavba podle plánu skončí v půli roku 2012.
zpráva ČTK