Průmysl a obchod

Baumit slavnostně otevřel výrobní závod v&nbspDětmarovicích

Společnost Baumit dne 2. září 2010 slavnostně otevřela v severomoravských Dětmarovicích závod na výrobu suchých maltových a omítkových směsí.

Podnik s výrobní kapacitou 300 tisíc tun ročně je kapacitně největší a zároveň nejmodernější výrobnou suchých směsí v České republice. Celkové investiční náklady přesáhly 420 miliónů korun, v budoucnu je plánováno další rozšíření výroby o pastózní omítky a fasádní barva. S instalací této technologie se počítá v horizontu 3–5 let.
Výrobky z Dětmarovického závodu jsou určeny především pro Moravu a přilehlé regiony Polska.
Výstavba závodu začala v roce 2008 a za necelých 12 měsíců od zahájení výstavby byly vyrobeny první výrobky. Zkušební provoz probíhal od února do září loňského roku, v říjnu 2009 pak proběhla úspěšná kolaudace. Plánovné slavnostní zahájení v květnu 2010 zhatily povodně, proto slavnostní zahájení proběhlo až nyní. V současné době i přes stavební recesi vyrábí závod na plnou kapacitu ve čtyřsměnném provozu. Za rok 2009 závod vyrobil 115 tis. tun výrobků, plán pro rok 2010 je 150 tis. tun.
Hlavním důvodem výstavby byly chybějící výrobní kapacity společnosti Baumit v severomoravském regionu. V samotném závodě pracuje 40 kvalifikovaných zaměstnanců z bezprostředního okolí.
Kamenivo, které se ve zdejší výrobně zpracovává, pochází výhradně z regionálních zdrojů. Místo výstavby vedle stávající elektrárny bylo zvoleno tak, aby nedošlo ke znehodnocení orné půdy, pastvin či místa vhodného pro občanskou výstavbu.
Při výrazném propadu tuzemského trhu, a to zejména v segmentu pozemních staveb, pomáhá silná poptávka na polském trhu, kam se v současnosti vyváží asi polovina produkce závodu. „V budoucnu ale očekáváme, že se podíl dodávek ve prospěch České republiky zvětší“, říká ředitel společnosti Baumit Pavel Med. Kromě toho jsou již nyní připraveny plány na zvýšení denní produkce i rozšíření vyráběného sortimentu. V závodu se prozatím vyrábí zdicí malty, potěry, různé typy omítek, včetně stále populárnějších sádrových omítek, a celá řada na našem trhu jedinečných produktů s příměsí alfapolohydrátů. Kromě produkce suchých směsí by v horizontu 3 až 5 let měla v Dětmarovicích vyrůst moderní jednotka na výrobu pastózních omítek a fasádních barev v uzavřeném technologickém cyklu, který je velmi šetrný k životnímu prostředí.
Propad českého stavebnictví v minulém a letošním roce dostal mnohé producenty stavebních materiálů do velkých potíží. V roce 2009 se objem stavebních investic snížil přibližně o 30 %, v tomto roce lze očekávat propad o dalších cca 15 %. Tento trend se projevil také v mírném propadu tržeb společnosti Baumit v roce 2009 ve srovnání s velmi úspěšnými roky 2007 a 2008. Ve srovnání s výrobci materiálů určených výhradně pro novostavby jsou ale vyhlídky Baumitu do budoucna poměrně optimistické. „Letos se nám podařilo další pokles prodeje zastavit a ke konci roku očekáváme navýšení obratu na 1,4 mld. Kč. To by oproti loňskému roku znamenalo zvýšení tržeb o 30 miliónů Kč,“ říká Pavel Med a dodává, že letošní pozitivní bilance a dobré vyhlídky do budoucna mají několik příčin. Baumit se svým širokým portfoliem produktů dokáže pružně reagovat na změny v poptávce. „V minulých letech proudila většina produktů na velké developerské projekty. Jednalo se hlavně o výrobky určené pro novostavby, kde rozhodujícím kritériem byla cena. Dnes se skladba produktů mění ve prospěch kvalitnějších výrobků s vyšší přidanou hodnotou určených na zateplení a sanace objektů. Nárůst individuálních investic v segmentu údržby a rekonstrukcí na úkor developerských projektů způsobil, že výrazně vzrostl prodej dražších prémiových produktů a systémů z našeho portfolia,“ vysvětlil Pavel Med.
tisková zpráva, mi