Průmysl a obchod

AVMI: Průměrná tloušťka fasádní izolace z minerální vlny vzrostla v ČR za pět let o pětinu

Asociace výrobců minerální izolace (AVMI) letos poprvé zveřejnila statistiky týkající se fasádní minerální izolace. Z nich vyplývá, že tloušťka izolace z minerální vlny používaná na vnější zateplení fasád roste. „Zatímco před šesti lety se zateplovalo minerální vatou o průměrné tloušťce 10,4 centimetru, v roce 2015 už to bylo 12,2 centimetru,“ říká Marcela Kubů, ředitelka Asociace výrobců minerální izolace (AVMI). Údaje vyplývají z Průzkumu fondu rezidenčních budov v České republice a možnosti úspor v nich z prosince 2016.

Průměrná tloušťka prodané minerální izolace vzrostla oproti roku 2010 téměř o pětinu (přesně o 17 procent). Do 14 až 18 centimetrů, které jsou optimální pro většinu staveb, však ještě stále kousek chybí. Data o vývoji tloušťky minerální izolace jsou dostupná od roku 2010 do roku 2015. Údaje za rok 2016 zatím publikovat nelze, a to kvůli dodržení pravidel hospodářské soutěže v souladu s rozhodnutím Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže. 

Vývoj tloušťky fasádní minerální izolaceVývoj tloušťky minerální izolace

 Rok

 Průměrná tloušťka izolace

 2010

10,4 cm

 2011

10,8 cm

 2012

11,1 cm

 2013

11,4 cm

 2014

11,8 cm

 2015

12,2 cm

zdroj: AVMI 

Optimální tloušťka izolace je pro každý objekt individuální. Obecně však platí, že čím tlustší vrstva izolačního materiálu, tím vyšší úspora energie, potažmo nižší náklady na vytápění. Zateplit pouze osmi centimetry izolace se dávno nevyplácí, protože náklady na realizaci zateplení vysoko převyšují investici do materiálu.

„Optimální poměr ceny a výkonu, tedy poměr nákladů na zateplení fasády a energetických úspor je u běžného rodinného nebo panelového domu z 60. let obvykle nejlepší při použití minerální izolace o tloušťce 16 centimetrů,“ konstatuje Marcela Kubů.

Díky inovacím v technologii výroby AVMI zaznamenala také zlepšení tepelněizolačních schopností materiálů, a to konkrétně o 7 procent. „Na metru čtverečním zateplení tak minerální izolace poskytuje spotřebitelům o více než čtvrtinu vyšší přidanou hodnotu než v roce 2010,“ říká Marcela Kubů. Užitná hodnota izolace je určena násobkem tloušťky izolace a tepelněizolačních schopností.

Mezi hlavní výhody minerální vaty patří vedle vynikajících izolačních vlastností také nehořlavost, prodyšnost a akustická ochrana. Minerální izolace se úspěšně používá nejen k zateplení fasád, ale také rovných střech, podlah či stropů. Až 80 procent všech zateplených šikmých střech je izolováno minerální vatou.

tisková zpráva