Průmysl a obchod

Antoniv je opět předsedou Odborového svazu Stavba

Staronovým předsedou Odborového svazu Stavba je Stanislav Antoniv. Zvolili ho delegáti na šestém sjezdu tohoto svazu dne 5. února. Funkci zastává už od roku 1995. Místopředsedou svazu byl zvolen Milan Vomela. Pro jejich opětovné zvolení zdvihla ruku drtivá většina přítomných odborářů.
Antoniv vyzval vládu, aby konečně začala uskutečňovat hospodářskou politiku ve prospěch růstu ekonomiky. „Nelíbí se nám, že vláda úplně rezignovala na hospodářskou politiku. Pouhé provádění restrikcí výdajů státního rozpočtu nemůže vést k oživení ekonomiky a pouze prohlubuje stagnaci,“ řekl novinářům.
„Považujeme za nepřijatelné uskutečňování tzv. reforem v oblasti pracovněprávní, důchodové, zdravotní a daňové v principu jediným způsobem, formou škrtání výdajů v oblasti veřejných rozpočtů," uvedli delegáti v prohlášení.
Stavařské odbory nyní sdružují asi 17 000 lidí. „Nedaří se nám bohužel zastavit pokles členské základny, nedaří se nám přitáhnout zvláště mladé lidi,“ řekl Antoniv na sjezdu.
Jedním z hlavních úkolů Antoniva v čele stavebních odborů bude vyjednání nové kolektivní smlouvy platné pro celé odvětví. Ta současná vyprší koncem března. Odboráři jdou do vyjednávání se Svazem podnikatelů ve stavebnictví s požadavkem na zvýšení minimálních mzdových tarifů v průměru o 3,7 procenta.
zpráva ČTK