Projekty

Zoo Praha zahájila stavbu nového pavilonu goril

Zoo Praha v sobotu slavnostně zahájila stavbu nového Pavilonu goril. Zahájení stavby nového Pavilonu goril představuje pro Zoo Praha významný mezník. Rodinnou skupinu goril totiž ve starém pavilonu stále ohrožují povodně.

„Příprava stavby nového pavilonu goril trvala bohužel především kvůli negativnímu postoji MČ Praha-Troja velmi dlouho, ale konečně jsme mohli začít,“ uvedl ředitel Zoo Praha Miroslav Bobek. Stavbu podpořili i příznivci Zoo Praha, kteří na tzv. povodňové konto přispěli částkou 35 957 653 Kč.

Osmičlennou skupinu goril vedenou stříbrohřbetým samcem Richardem Zoo Praha vnímá jako velvyslance divoké přírody a volně žijících goril tady, v srdci Evropy. Právě jejich prostřednictvím má totiž pražská zoo možnost pomáhat jejich ochraně ve střední Africe. Významným projektem takové pomoci je Toulavý autobus v Kamerunu. „Gorila nížinná patří mezi nejohroženější zvířata na světě, avšak naše zoo je v jejich chovu velice úspěšná. Proto jsme se rozhodli postavit našim gorilám nový domov, kde se budou cítit dobře a hlavně, kde budou v bezpečí před rozvodněnou Vltavou. Věřím, že tento pavilon bude chloubou nejen pražské zoo, ale celé Prahy a naší republiky,“ uvedl náměstek primátora hl. m. Prahy Petr Hlubuček. Praha je zřizovatelem Zoo.

Pavilon pod usedlostí Sklenářka bude zapuštěn do okolního terénu a obsypán vytěženou zeminou. Místa, která z technických, provozních či estetických důvodů přisypána nebudou, budou připodobněna ke skalnatému nebo hlinitému svahu a hojně ozeleněna. Součástí pavilonu bude také venkovní amfiteátr se sedacími schody umožňující pohodlné posezení. Při vstupu návštěvníci projdou prostory, kde se dozvědí informace o mizejících pralesech. Součástí prostor bude také projekční místnost stylizovaná do podoby africké školy. Hlavní vnitřní návštěvnický prostor, který bude navozovat atmosféru zešeřelého pralesa, otevře návštěvníkům pohled na dvě prosluněné mýtiny s gorilami.

Náklady na výstavbu činí 209 mil. Kč bez DPH. Celý areál nového pavilonu zabere plochu cca 4000 m², z toho vnitřní expozice 581 m². Autorem návrhu je architekt Petr Bouřil.

tisková zpráva Zoo Praha, mi

Více o pavilonu goril např. zde.

Nový pavilon goril v Zoo Praha, zdroj: Zoo PrahaNový pavilon goril v Zoo Praha, zdroj: Zoo Praha