Projekty

Zlínský kraj podpoří přípravu projektů obnovy brownfields

Zlínský kraj finančně podpoří přípravu projektů na obnovu starých a nevyužívaných ploch a objektů po průmyslové a zemědělské činnosti, tzv. brownfields. Mezi žadatele letos rozdělí dva milióny korun. Loni to bylo o dva milióny více. Nižší částka souvisí s úsporami, které hejtmanství přijalo v souvislosti s hospodářskou krizí.
Brownfields často představují ekologickou zátěž a vysoké náklady na jejich regeneraci či rekonstrukci odrazují soukromé investory od přímých investic. „V současné době existuje řada národních i evropských zdrojů financování. U většiny z nich, především u programu EU, je jejich využitelnost omezena koncem programovacího období 2013. Proto je nezbytné maximálně urychlit přípravu a realizaci těchto projektů ve Zlínském kraji,“ komentoval hejtman Stanislav Mišák.
Hejtmanství si od tohoto kroku slibuje zejména rozšíření příležitostí pro podnikatele, a tedy vzrůstající rozvoj regionu, pracovních příležitostí i zlepšení životního prostředí v revitalizovaných oblastech. Peníze jsou určeny například na studie využitelnosti území ve variantním řešení, koncepci napojení na dopravní a technickou infrastrukturu, architektonické a objemové studie plánovaného záměru či studie proveditelnosti.
Program podpory zatím schválila pouze krajská rada, souhlasit musí i zastupitelé. Po jeho schválení a zveřejnění výzvy zájemci budou moci předkládat své žádosti. O dotaci mohou žádat vlastníci, případně dlouhodobí nájemníci brownfields ve Zlínském kraji, přičemž lokalita musí mít nejméně 0,5 hektaru.
zpráva ČTK