Projekty

Zlínská univerzita dokončila stavbu Laboratorního centra

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně dokončila stavbu Laboratorního centra technologické fakulty. Náklady na projekt byly téměř 530 miliónů korun, z toho 85 procent tvořily evropské dotace. Výstavba trvala 11 měsíců, sdělil ČTK pracovník univerzity Jan Malý.
 
Laboratorní centrum stojí ve východní části bývalého průmyslového baťovského areálu vedle stávající budovy Fakulty technologické. Bude sloužit k výuce v magisterských a doktorských studijních programech i pro výzkum a vývoj. Kromě laboratoří v něm budou posluchárny a seminární místnosti.
Univerzita nyní dokončuje výběrová řízení na vybavení objektu přístrojovou technikou. Po její instalaci začne na jaře objekt postupně fungovat. „Původní budova fakulty pak bude nadále sloužit pro výuku zejména bakalářských studijních oborů,“ uvedl Malý.
Univerzita začala v dubnu také stavět Centrum polymerních systémů v prostoru mezi Antonínovou ulicí a třídou Tomáše Bati. Stavba výzkumného komplexu přijde na 330 miliónů korun, speciální přístrojové vybavení bude stát 176 miliónů korun. Celý projekt je financován z evropských dotací. Bude v něm pracovat přes 120 výzkumných pracovníků z tuzemska i zahraničí.
Předmětem výzkumu budou pokročilé polymerní systémy se schopností vytvářet originální struktury, například polymerní nanovlákna, materiály pro medicínské aplikace, biopolymery či inteligentní polymerní materiály. Výzkum polymerních materiálů má ve Zlíně dlouholetou tradici. Zlínskou univerzitu navštěvuje kolem 12 600 studentů.
zpráva ČTK