Projekty

Zapojte se do přípravy nové strategie města Plzně

Na podzim zahájí Útvar koncepce a rozvoje města Plzně přípravu nového strategického plánu rozvoje města, který bude základním dokumentem vyjadřujícím směr, kam by se měla Plzeň v dalších letech vyvíjet. Od 1. září se můžete do jeho přípravy zapojit také veřejnost. Stačí do 18. září vyplnit dotazník na webových stránkách města (www.plzen.eu), případně v papírové podobě.

„Výstupy z průzkumu se stanou podkladem pro návrhovou část dokumentu, do jehož finálního zpracování bude veřejnost samozřejmě také zapojena. Strategický plán v budoucnu zcela nahradí současný Program rozvoje města Plzně, který je jedním ze základních podkladů pro rozhodování o rozvoji města a rovněž pro sestavování městského rozpočtu,“ vysvětluje ředitelka Útvaru koncepce a rozvoje města Plzně Irena Vostracká.
„Dotazníkové šetření je anonymní a vyplnění šestnácti otázek zabere maximálně deset minut,“ doplňuje Eva Velebná Brejchová z Útvaru koncepce a rozvoje města Plzně, která má přípravu strategického plánu na starosti.
Nový strategický plán se zaměří na všechny důležité oblasti rozvoje ve městě (např. bydlení, životní prostředí, kultura, podpora podnikání, vnitřní prostředí města, doprava, spolupráce firem s univerzitami, spolupráce s veřejností a neziskovým sektorem a další).

Tematické okruhy připravovaných analýz
● Cestovní ruch, propagace města
● Doprava
● Hospodářský rozvoj a podnikatelské prostředí
● Občanská vybavenost
● Obyvatelstvo a bydlení
● Technická infrastruktura
● Územní rozvoj
● Životní prostředí

Dotazník v elektronické podobě najdete zde.
převzato z www.stavbaweb.cz