Projekty

Západočeská univerzita za 156 miliónů korun rozšíří knihovnu

Skupinové a individuální studovny, rozšířený volný výběr, nový archiv i malá kavárna budou hlavními novinkami knihovny Západočeská univerzity (ZČU), která se od října 2013 rozroste na dvojnásobek.
Stavba za 156 miliónů Kč, která zahrne kromě nového křídla také rekonstrukci současné budovy, začne letos v pololetí, po ukončení výběrového řízení, řekla ČTK ředitelka knihovny Miloslava Faitová.
„V současné době ta kapacita postačuje, ale jak se v kampusu pořád staví, tak počítáme s tím, že bude studentů přibývat," uvedla. Dokončuje se nový Ústav umění a designu, začala vznikat nová výzkumná centra a na Bory se přestěhují pracoviště fakult z centra města.
Moderní knihovna, která vznikne po vzoru podobných institucí v západní Evropě i USA, výrazně rozšíří volný výběr, a tím i počet studijních míst. Nově vznikne pět individuálních a pět skupinových studoven, jež souvisejí s novým trendem výuky, kdy studenti pracují v pěti- až desetičlenných týmech na společných projektech. „Nyní musí sedět u jednoho stolu a mnohdy ruší ostatní a nemají technické zázemí," řekla Faitová. Ve studovnách bude počítač, plátno i projektor. Novinkou bude samoobslužné půjčování.
„Projekt umožní zvýšit kvalitu výuky, podpoří týmovou práci studentů a připraví je na vědecko-výzkumné aktivity i na spolupráci s průmyslovou sférou a partnerskými organizacemi," uvedla mluvčí ZČU Kamila Kvapilová. Zajistí lepší podmínky pro aktivitu vnikajících vědecko-výzkumných center a centra excelence při ZČU, která se budou podílet na vzdělávacích, vědeckých a výzkumných aktivitách univerzity.
V přízemí knihovny bude recepce a volný prostor pro diskuse a relaxaci, v prvním patře pak rozsáhlý volný výběr. V suterénu vznikne moderní archiv s technologickým zázemím. Bude mít 3800 běžných metrů polic, což je více než dvojnásobek oproti současnému stavu.
Dalších více než 60 miliónů korun půjde do modernizace infrastruktury knihovnických služeb, aby byly maximálně dostupné a spolehlivé. Důležitá bude rekonstrukce centrálních serveroven, bezpečnostních zařízení a zálohování napájení dieselagregátem. Už dříve vzniklo datové úložiště s vysokou kapacitou i spolehlivostí. Na dva projekty Rozšíření informační podpory výzkumu a vývoje za 219 miliónů korun získá ZČU téměř 190 miliónů Kč z operačního programu Výzkum a vývoj pro inovace.
Knihovna nyní vlastní na všech pracovištích přes 300 000 tištěných publikací. Ročně dává ZČU do nákupu 6,5 miliónu korun.
zpráva ČTK