Projekty

Zálezlice dostanou ochranu proti velké vodě

Během následujících 13 měsíců vybuduje EUROVIA CS v Zálezlicích na Mělnicku 4,5 m vysokou a 1,5 km dlouhou hráz. Výstavbu klíčového protipovodňového opatření ve čtvrtek zahájil ministr zemědělství Petr Bendl. Ochrana Zálezlic se buduje v rámci Programu Ministerstva zemědělství Podpora prevence před povodněmi II. Celkové náklady stavby dosáhnou 47 miliónů Kč.
Zálezlice se staly jedním ze symbolů povodní v roce 2002. Voda z Vltavy a Labe tehdy zasáhla dvě třetiny domů, na čtyři desítky jich muselo být strženo. Protipovodňová ochrana je navržena jako zemní hráz, kterou tvoří dva na sebe kolmé valy s orientací ve směru východ – západ a sever – jih. Případné průsaky budou eliminovány těsnicím kobercem na návodní straně severního valu a jílocementovou podzemní těsnicí stěnou.
tisková zpráva
 
Plán umístění valu (zdroj MZe)