Projekty

Začala ražba Královopolských tunelů

Dne 5. února 2008 byla za přítomnosti primátora města Brna
Romana Onderky a generálního ředitele Ředitelství silnic
a dálnic ČR Ing. Alfreda Brunclíka, zástupců investora,
projektantů i dodavatelů slavnostně zahájena ražba
Královopolských tunelů, které jsou součásti brněnského velkého
městského okruhu (VMO).

Projekt s oficiálním názvem „Silnice I/42, VMO,
Dobrovského B“ po svém dokončení podstatně sníží hustotu dopravy ve
vnitřním Brně a zkvalitní komfort cestování. Stavba se dotýká
rozsáhlého území městských částí Žabovřesky a Královo Pole.
Rozhodující část tvoří dva paralelní dvoupruhové tunely dlouhé cca
1,25 km, v projektu jsou označeny jako tunely Dobrovského I
a II, ale vžívá se spíše označení Královopolské tunely.
Královopolský tunel I je dlouhý 1237 metrů a je
projektován v trase pod dnešní ulicí Dobrovského. Na 1019
metrů ražené části tunelu navazují hloubené části budované
v zapažených jamách, dlouhé 168 m v Žabovřeskách
a 50 m v Králově Poli. Královopolský tunel II měří
celkem 1258 metrů a povede paralelně s prvním tunelem
v odsunutí jižně o cca 70 m. Ražená část měří
1060 m a hloubené části 149 m v Žabovřeskách
a 49 m v Králově Poli.
Dokumentaci zpracovalo Inženýrské sdružení VMO Dobrovského,
Amberg Engineering Brno, a. s., PK Ossendorf s. r. o.,
Dosing – Dopravoprojekt Brno group, spol. s r. o.,
a Eltodo Dopravní systémy, s. r. o. Autory
architektonického řešení a vizualizací jsou: Archika, Ing.
arch. Jindřich Kaněk, Wave Studio, Ing. arch. Vojtěch Koudelka
a Ing. arch. Zdeněk Stránský. Generálním zhotovitelem je
„Sdružení VMO Dobrovského B“, jehož členy jsou OHL ŽS, a. s.
(vedoucí účastník sdružení), Metrostav, a. s, a Subterra, a.
s.

Hlavním investorem je Ředitelství silnic a dálnic ČR.
Financování stavby je zajištěno ze Státního fondu dopravní
infrastruktury. V rámci sdružených prostředků přispívá na
výstavbu také statutární město Brno. Celková cena přesahuje 6,5
miliardy Kč včetně DPH. Zprůjezdnění silnice č. I/42 VMO
je plánováno na rok 2011 a kompletní dokončení díla na květen
roku 2014.