Projekty

Začala modernizace železnice Tábor–Sudoměřice za 1,5 miliardy korun

Na jihu Čech začala modernizace železniční trati Tábor–Sudoměřice u Tábora. Bude stát 1,5 miliardy korun bez DPH. Na více než jedenáctikilometrovém úseku se mimo jiné vybuduje druhá kolej, bude zrekonstruováno a nově postaveno 13 železničních a silničních mostů a vůbec první železniční tunel v Jihočeském kraji. 
 
Revitalizovat se bude železniční stanice Chotoviny a bude vybudována zastávka Sudoměřice u Tábora, řekli při slavnostním zahájení stavby novinářům zástupci investora a dodavatele.
Cestující musí počítat na trati s dočasnými výlukami, vlaky budou v některých úsecích nahrazeny autobusovou přepravou. Stavba je součástí modernizace čtvrtého železničního koridoru vedoucího z Děčína přes Prahu a České Budějovic na rakouské hranice. Bude trvat 37 měsíců, tedy do 15. dubna 2016. Mezi první kroky bude patřit zakládání druhé traťové koleje ve směru od Tábora.
Zhotovitelem stavby na základě veřejné obchodní soutěže je společnost OHL ŽS. „Vysoutěžená cena stavebního díla je 1,437 mld. korun bez DPH. Stavba je navržena ke spolufinancování Evropskou unií z Fondu soudržnosti v rámci Operačního programu Doprava a to až podílem 75,54 procent způsobilých výdajů. Národní zdroje poskytl Státní fond dopravní infrastruktury (SFDI),“ uvedl mluvčí SŽDC Marek Illiaš.
V úseku Chotoviny–Sudoměřice u Tábora bude z důvodu nevyhovujících směrových parametrů stávající trati vedená nová po přeložce. Na ni je navrženo mimoúrovňové křižování s novou dálnicí D3 i se silnicí první třídy I/3.
„Trať bude zkrácena o necelého půl kilometru kvůli nevyhovujícím parametrům. Členitý terén na nové přeložce překoná železniční estakáda dlouhá 456 metrů a také nový dvoukolejný Sudoměřický tunel o délce 430 metrů. Jedná se o historicky první železniční tunel Jihočeského kraje,“ řekl ČTK náměstek pro modernizaci dráhy Petr Šlegr ze Správy železniční dopravní cesty (SŽDC).
Zdvoukolejnění současné jednokolejné trati podle něj přinese víc než dvojnásobné zvýšení kapacity a zkrácení cestování. „Po dokončení celého koridoru by tak měla trvat například cesta z Prahy do Tábora 63 minut (nyní rychlíkem 95 minut). Až do Českých Budějovic se cestující z Prahy dostanou za 92 minut (nyní 160 minut),“ dodal Šlegr.
Z evropského hlediska zajišťuje IV. železniční koridor spojení severu Evropy s Rakouskem a jaderskými přístavy na jihu. Modernizace v Česku začala v roce 2005, skončí v roce 2016. Vlaky by po modernizované trati mohly jezdit rychlostí až 160 kilometrů v hodině.
zpráva ČTK