Projekty

Výstaviště Přerov

„S investorem přerovského výstaviště spolupracujeme už skoro dvacet let – původně vlastnil výrobní areál a pozemky jižně od náhonu Strhanec, kde podle našeho návrhu realizoval výrobní halu. Na druhé straně náhonu jsme ještě dříve projektovali a vybudovali halu skladovací. Investor postupně své pozemky rozšiřoval, mezi ulicí Seifertova a Strhancem jsme pro něj navrhovali dvojici nerealizovaných bytových domů a technologicko-vývojové centrum. Poté koupil pozemky přerovského výstaviště. Od té doby se zabýváme řešením urbanismu tohoto místa, postupně by tu měl vzniknout multifunkční prostor pro výrobu, kulturu, sport, prodej a rekreaci.

Nově byla navržena veřejná páteřní komunikace využívající a doplňující stávající stromořadí. Komunikace propojuje ulici Seifertovou s ulicí Lipnickou, aby se areál lépe zapojil do organismu města. Došlo k selekci technicky nevyhovujících objektů určených k demolici, aby vznikla volná plocha pro osazení nových funkcí. Starý skladovací objekt v jihovýchodní části areálu jsme již přestavěli na hospodářskou budovu, nachází se tu také zázemí areálu. Časem u ní vznikne nový rybník. Dvě původní výstavní haly s ocelovou konstrukcí – oblouková hala a skleník se dají rozebrat. Počítáme s jejich novým umístěním a nalezením nové funkce. Celý areál je propojený uzavřenou stuhou cesty pro pěší, inlinisty a cyklisty,“ uvádí architekt Tomáš Bindr.

Výstaviště PřerovVýstaviště Přerov

Výstaviště PřerovVýstaviště Přerov

Náhon
Významným krajinným prvkem areálu je náhon, jehož břeh investor v západní části areálu již částečně kultivoval. Východní část by měla být co nejvíce zpřístupněna veřejnosti vytvořením krajiny blízké přírodě.

Centrální multifunkční prostor
V centrální části je umístěna plocha pro konání výstav, kulturních a sportovních akcí. Zpevněné plochy jsou dlážděny v modulovém rastru okolních hal 6×6 m. Pravidelný rastr dá jasný řád celé západní části areálu, je také výhodný pro uspořádání prostoru při trzích a výstavách. Centrální část této plochy bude mít betonovou dlažbu v různých vzorech, strukturách a barevnostech, prostor zpříjemní zdvojená alej stromů. Z jižní strany na zpevněnou plochu navazuje přemístěná oblouková hala, která bude primárně sloužit ke sportu a je doplněná o zázemí šaten s občerstvením. Ze západní strany na zpevněnou plochu navazuje prostor pro stage.

Výrobně skladovací areál
Západní strana výstaviště je ponechána pro výrobu a skladování. Logicky navazuje na stávající výrobní toky a možnost dopravního napojení od tranzitní ulice Lipnické. Výstavba je rozfázována, v současné době má stavební povolení další skladová hala a do budoucna se počítá s dalším rozšířením v severozápadní části areálu. Rezervu prozatím navrhujeme využít jako parkování návštěvníků na štěrkovém trávníku. Je zde také naplánována centrální energostanice.

Zahradní centrum
Podél náhonu směrem na východ je navrženo zahradní centrum s rybníkem a zázemím pro rybáře. Vstup do zahradního centra je z nové páteřní komunikace. Ocelová konstrukce původního skleníku se využije pro prodejnu zahradního centra, je přemístěna ke zděné administrativní budově z 60. let minulého století. Tu přestavujeme na edukační centrum, administrativu a zázemí pracovníků zahradního centra. Záhony za prodejnou jsou rozděleny na dvě části tak, aby mezi nimi mohli procházet návštěvníci. Klikatí se tu potůček, který poteče k novému rybníku. Rybník bude lemovat mlatová cesta, z východu ho ohraničí přístřešek se skladem pro rybářské akce. Zahradní centrum navazuje na upravený břeh náhonu.

Technologické a vývojové centrum
Lichoběžníková parcela u jižního vstupu do areálu vytváří v urbánní struktuře klenák mezi ulicí Seifertovou a náhonem. To dalo vzniknout konceptu tří navzájem posunutých a propojených hal lichoběžníkového tvaru s pultovou střechou. Každá z nich bude obložená jiným zavěšeným materiálem, prezentujícím systémové řešení provětrávaných fasád, jejichž vývojem a výrobou se investor zabývá. Pultové střechy natočené k jihu budou opatřeny fotovoltaikou, vývojem a výrobou kotevních systémů fotovoltaických panelů se investor rovněž zabývá. Objekt má stavební povolení.

Vstupní prostory
Naproti vývojovému a technologickému centru je umístěn objekt vzorkové prodejny s administrativou. Vůči protilehlému objektu technologického centra s materiálově různými fasádami bude tato stavba jednoduchá, může být řešena třeba i formou kontejnerů.

Výstaviště PřerovVýstaviště Přerov

Výstaviště PřerovVýstaviště Přerov

Údaje o stavbě:
Název:
Výstaviště Visimpex, Přerov
Investor:
Visimpex, a. s.
Autoři:
Atelier 38, s. r. o. – Ing. arch. Tomáš Bindr, Ing. arch. Petr Doležal

vis