Projekty

Vědecká rada NPÚ odmítla výškovou budovu Šantovka Tower v Olomouci

S projektem výškové budovy Šantovka Tower v Olomouci, která by se díky svým 75 metrům měla s radnicí dělit o pozici druhé nejvyšší stavby ve městě, nesouhlasí vědecká rada Národního památkového ústavu (NPÚ). Výšková dominanta v sousedství centra Olomouce je podle vědecké rady nepřijatelná, protože by výrazně poškodila panorama historického centra města. ČTK to sdělila mluvčí NPÚ Dita Roubíčková. Proti plánované stavbě výškové budovy se vyslovili také někteří architekti a odborníci z Ústavu dějin umění.
Vědecké radě NPÚ vadí zejména to, že výšková budova má být postavena v sousedství nového nákupního komplexu Galerie Šantovka, který bude na konci října otevřen v bývalém areálu podniku Milo, a od radnice ji bude dělit vzdálenost pouze 900 metrů. „Architektonická kvalita zmíněných staveb není přesvědčivá a nelze je považovat za přínosné ani urbanisticky. Návrh výškové budovy Šantovka Tower prolamuje ochranné pásmo, jež bylo zřízeno právě proto, aby ochránilo vzhled historického jádra jako celku, jeho lidské měřítko a pohledovou dominanci historických veřejných a církevních staveb. Připuštěním takové stavby by byly popřeny základní zásady ochrany historického jádra Olomouce,“ stojí ve zprávě NPÚ.
Projekt Šantovka Tower připravila společnost SMC Development. Mluvčí záměru Juraj Aláč ČTK řekl, že investor se ke stanovisku vědecké rady NPÚ nebude vyjadřovat. Budova Šantovka Tower má mít 22 pater. Náklady na stavbu firma SMC Development odhaduje na 400 miliónů korun. Budova je projektována tak, aby v ní mohlo být asi 80 bytů. Pokud SMC Development získá potřebná povolení, chce budovu začít stavět v roce 2014.
Projekt Šantovka Tower už dříve kritizovalo vedení olomoucké pobočky NPÚ. Podle jejího ředitele Františka Chupíka je záměr v rozporu se zásadami rozvoje Olomouckého kraje, regulačním plánem městské památkové rezervace i nařízeními Ministerstva kultury ČR. SMC Development označila dubnové stanovisko NPÚ za podjaté. „Proti stavbě Šantovka Tower se ústav postavil daleko dříve, než měl v rukou jakoukoli dokumentaci. Někteří jeho zaměstnanci veřejně i anonymně stavbu napadají v různých formátech internetových diskusí a s transparenty proti stavbě se ukazují na veřejných akcích,“ uvedl již dříve Aláč, podle kterého zpráva památkářů není odborná a ani objektivní.
Nový územní plán, který zatím nevešel v platnost, s dalšími výškovými budovami u městské památkové rezervace nepočítá. Proti jejich stavbě se při přípravě územního plánu vyjádřilo Ministerstvo kultury. Projekt Šantovka Tower posuzují úředníci magistrátu.
SMC Development podle dřívějšího vyjádření ale nehodlá čekat na to, až bude nový územní plán schválen. Pokud získá povolení na základě dosavadního územního plánu, může začít stavět i poté, co vejde v platnost jeho nová verze. Nový územní plán zřejmě začne platit až v roce 2014.

zpráva ČTK