Projekty

V Plzni otevřeli nový dálniční přivaděč na D5

Odlehčení dopravní zátěže části frekventované Nepomucké třídy, hlavního tahu z Plzně na České Budějovice, zajistí nová silnice první třídy I/20 mezi ulicemi K dráze a Jasmínová. V budoucnu umožní také další pokračování průtahu městem.
Čtyřproudá silnice o délce téměř tři čtvrtě kilometru přišla na více než 280 miliónů korun bez daně, z toho dalo Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) přes 230 miliónů Kč a zbytek město. Stavba byla dána do předčasného provozu už v srpnu, řekla ČTK mluvčí ŘSD Martina Vápeníková.
Úsek K Dráze–Jasmínová je také součástí hlavní komunikační sítě města Plzně. Stavba navázala na dálniční obchvat Plzně, otevřený na konci roku 2003. Součástí dálnice D5 byla mimoúrovňová křižovatka Černice, která přeložila stávající silnici I/20 do nové trasy a zároveň byla vybudována první část přeložené silnice I/20, tedy dálničního přivaděče od dálnice D5 k ulici K Dráze.
Stavbou došlo k odlehčení dopravní zátěže v části Nepomucké třídy a zároveň se vytváří předpoklad pro pokračování průtahu silnice I/20 Plzní ve směru Nepomuk–Karlovy Vary.
ŘSD muselo kvůli stavbě vykoupit mnoho pozemků včetně čtyř rodinných domků a přeložit všechny sítě. Navíc stavba probíhala za plného provozu na všech okolních komunikacích.
Výhledově bude průtah, tedy silnice I/20, propojen až k Rokycanské ulici (hlavní tah na Prahu) a následně až na Studentskou ulici a bude pokračovat k současné silnici I/20 na Karlovy Vary. Nová trasa silnice I/20 prochází průtahem Plzní převážně mimo obytnou zástavbu v souběhu s železniční tratí. „Máme hotovou velmi podrobnou studii téměř v úrovni dokumentace pro územní rozhodnutí," uvedl ředitel plzeňské oblasti ŘSD Zdeněk Kuťák. Pokud budou peníze, zahájí ŘSD příští rok práce na projektu a přípravu stavby.
Silnice I/20 je dálkovou trasou mezinárodního významu, propojující Jihočeský, Plzeňský a Karlovarský kraj (České Budějovice – Plzeň – Karlovy Vary) se silnicí I/6 ke hraničnímu přechodu Pomezí.
Plzeň dala do nového přivaděče 50 miliónů korun. Kromě lepšího komfortu a zvýšení bezpečnosti řidičů tam vznikla také nová stezka pro cyklisty a chodce.
Stavba nové plzeňské silnice trvala zhruba 2,5 roku. ŘSD ještě buduje v Plzni poslední dálniční přivaděč Tyršův sad – Sukova za 790 miliónů Kč. Stavba, která se dříve potýkala s nedostatkem peněz, je hrazena ze Státního fondu dopravní infrastruktury. Posledním přivaděčem je je obchvat Nové Hospody v Plzni za více než půl miliardy korun, hrazený hlavně operačním programem Doprava. Obě stavby skončí na podzim 2011.
zpráva ČTK