Projekty

V Karlovarském kraji se začnou stavět tři dopravní terminály

V Sokolově, Chebu a Mariánských Lázních mají vzniknout
dopravní terminály, které spojí autobusová a železniční
nádraží. Celkově by do těchto staveb měl kraj s pomocí dotací
z EU investovat až 290 milionů korun.

Plán navazuje na stávající projekt Českých drah Živá
nádraží – Living stations, který předpokládá komplexní
revitalizaci přibližně 60 nádražních objektů v zemi, mimo jiných i
v Karlových Varech a Mariánských Lázních.
 
Nejdále v přípravách je zatím terminál v
Sokolově, který má zpracovanou projektovou
dokumentaci včetně stavebního povolení. Předpokládané náklady na
provedení stavby jsou 100 milionů korun včetně
DPH. Stavba v Sokolově se bude skládat z vlastního autobusového
nádraží, parkoviště pro 98 osobních vozidel, úpravy příjezdové a
odjezdové komunikace a zeleně.
Druhý z partnerů projektu, město Mariánské
Lázně
, podalo žádost o stavební povolení, o dotaci bude
žádat v další výzvě, tedy asi ve druhé polovině roku. Předpokládané
náklady na stavbu jsou 90 milionů korun. V
lázeňském městě vznikne také nové autobusového nádraží, upraví se
nádražní náměstí, zrekonstruují komunikace a zeleň.
Třetím městem, kde se bude terminál stavět, je
Cheb. Terminál už má územní rozhodnutí.
Předpokládané náklady na stavbu jsou 100 milionů
korun
. O dotaci bude žádat v další výzvě, stejně jako
Mariánské Lázně. Charakteristickým znakem bude centrální
vícefunkční budova ve tvaru šestiúhelníku. Budova bude umístěna ve
středu budoucího dopravního terminálu a její součástí bude kromě
dispečinku a zázemí pro zaměstnance také infocentrum pro
cestující.
Původně se o terminálu uvažovalo i v Chodově na Sokolovsku.
Tam jsou ale autobusové a vlakové nádraží na jiných místech, což
nesplňovalo podmínky projektu terminálů, které mají za cíl sloučit
autobusovou, vlakovou a městskou dopravu na jedno místo.