Projekty

V Berouně letos začne stavba protipovodňových hrází

Státní podnik Povodí Vltavy letos začne v Berouně stavět protipovodňové hráze, které ochrání město před stoletou vodou. Předpokládané náklady na stavbu budou 142 miliónů korun. Podnik to sdělil ČTK v tiskové zprávě.
„Celková délka linie protipovodňové ochrany bude 2,7 kilometru a části města budou ochráněny před stoletou vodou. Značnou roli v míře ochrany hraje poloha Berouna na soutoku Berounky a Litavky,“ uvedl generální ředitel Povodí Vltavy Petr Kubala.
Ochrana bude spočívat ve vybudování hrází, betonových zdí a mobilních stěn. Složena bude ze tří částí – ochrany levého břehu, ochrany pravého břehu a individuální ochrany zimního stadionu, kde se rozšíří současná nedostatečná ochrana pomocí mobilních stěn.
Součástí protipovodňové ochrany města je také vodní elektrárna a opravený jez za více než 100 miliónů korun, které firma RenoEnergie otevřela na konci května. Město před velkou vodou chrání zejména jez, který je pohyblivý a údajně dokáže lépe převádět povodně nebo ledové kry.
Povodně v srpnu 2002 způsobily v Berouně škodu přes 330 miliónů korun. Zhruba jednu třetinu tvořily škody na městském majetku. Podle povodňového plánu se v oblastech ohrožených povodněmi v osmnáctitisícovém městě nachází zhruba 1550 objektů.
zpráva ČTK