Projekty

Univerzita Tomáše Bati se do čtyř let rozšíří

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně hodlá do čtyř let
postavit další objekty. Stavby přijdou řádově na téměř dvě
miliardy korun
. S jejich dokončením se počítá do roku
2012. Na financování projektů chce univerzita
získat peníze z evropských operačních programů.

Novou budovu získá Fakulta humanitních studií a Fakulta
technologická. Ve Zlíně však vyrostou i další vědecká
pracoviště.
Evropské centrum polymerních systémů se má stát hlavní
evropskou řídicí centrálou výzkumu a vývoje polymerů pro
využití ve zdravotnictví. Vznikne i Centrum doktorských
studií.
Nová vědecká pracoviště budou zaměřená na zvyšování kvality
a nabídky vzdělávání, podporu spolupráce veřejného
a soukromého sektoru ve výzkumu a vývoji a na
investice do infrastruktury pro výzkum, vývoj a inovace.
Do nového objektu v ulici Školní by se měla přestěhovat
Fakulta humanitních studií, budova Fakulty technologické má
vzniknout v místě nynějšího tržiště Baťák, stavbaři
zrekonstruují i stávající objekt.