Projekty

Unikátní projekt muzea holocaustu Schindlerova archa ožívá. HELUZ je hrdým partnerem

Schindlerova archa byl koncentrační tábor, ve kterém bylo zachráněno 1200 Židů ze Schindlerova seznamu, jak je uvedeno ve filmu Stephena Spielberga. Schindlerovu archu ukradli nacisté rodině Low-Beerových v roce 1938. Rodina Low-Beerů v roce 2019 zřícenou továrnu zkonsolidovala a ve spolupráci s místní komunitou založila Nadaci Archa. Spoluvytvořili projekt muzea a svědeckých aktivit vedených místními průvodci.

Nyní Nadační Fond Archa rodiny Low-Beer a Oskara Schindlera zahájil rekonstrukci památkově chráněné budovy v bývalé továrně v Brněnci.

V druhé polovině prosince 2023 se Nadační Fond Archa rodiny Low-Beer a Oskara Schindlera chopil výzvy a začal s důkladnou opravou střechy čp. 23, nacházející se v areálu bývalé továrny v Brněnci. Tato budova, zapsaná v seznamu památkově chráněných objektů, má významné historické pozadí, neboť během druhé světové války sloužila jako součást pobočky koncentračního tábora Gross-Rosen právě v Brněnci. Zde poskytovala ubytování a zázemí pro jednotky SS.

Po uzavření továrny v roce 2010 začala budova chátrat, až došlo ke zborcení střechy dovnitř objektu. Cílem je zachovat autenticitu budovy a její historický význam pro budoucí generace.

Rekonstrukce byla zahájena ve spolupráci se společností HELUZ cihlářský průmysl a.s., která se stala partnerem tohoto významného projektu. Do projektu přispívá svojí angažovaností a odbornou pomocí při obnově tohoto důležitého dědictví, stejně tak i cihelným materiálem.

HELUZ takto znovu naplňuje svoje poslání s názvem Smysluplný celek a vstupuje za hranice prostého stavebnictví. „Být součásti takto unikátního projektu s  posláním zachovat památku obětí holocaustu, je pro mě osobní záležitostí. Jen málokdy se Vám naskytne možnost účastnit se něčeho s tak hlubokým smyslem. Partnerství budování SCHINDLEROVI ARCHY je pro nás otázkou cti a sociální odpovědnosti, závazek vůči všem jedincům, rodinám, pozůstalým (potažmo celé společnosti), kterých se tato historická etapa dotkla a stále dotýká.“, vyjádřila se Eliška Smolová, mluvčí za společnost HELUZ cihlářský průmysl a.s.

Dokončení rekonstrukce je plánováno v první polovině roku 2025, a tím znovu otevření dveří této budovy ve prospěch vzdělání a zachování historie. 

Věříme, že tento projekt přispěje k udržení povědomí o událostech druhé světové války a jejich důsledcích pro naši společnost.

Nadační Fond Archa rodiny Low-Beer a Oskara Schindlera za podpory partnerství s HELUZ cihlářský průmysl a.s.

arksfoundation.net