Projekty

Tendr na novou lanovku na Sněžku vyhrál BAK Trutnov s Leitnerem

Novou lanovku na nejvyšší českou horu Sněžku by mělo stavět sdružení stavební společnosti BAK Trutnov s lanovkářské firmy Leitner. Zastupitelstvo Pece pod Sněžkou dnes rozhodlo, že sdružení vedené firmou BAK a nazvané Lanovka Sněžka je vítězem soutěže.
Sdružení nabídlo ze tří uchazečů nejnižší cenu 299 miliónů korun bez DPH. ČTK to řekla Lenka Dvořáková ze společnosti Dabona, která projekt nové lanovky pro Pec pod Sněžkou zajišťuje.
Pokud vše půjde hladce a soutěž završí podpis kontraktu, mohla by stavba začít 1. září. Skončit by podle podmínek soutěže měla nejpozději 31. března 2014. Město Pec pod Sněžkou má na stavbu evropskou dotaci 230 miliónů korun.
Generální ředitel firmy BAK Dušan Čížek již dříve ČTK řekl, že stavba bude vzhledem k místu a tamním klimatickým podmínkám velmi náročná. Většina trasy je ve svažitém a těžko přístupném terénu, navíc v přísně chráněné oblasti Krkonošského národního parku. Významná část prací se bude dělat pomocí vrtulníku, jehož provoz je závislý na počasí.
Stavba by měla začít pracemi, které nevyžadují odstavení lanovky. Nynější přes 60 let stará lanovka by tak mohla být v provozu do podzimu 2012. Hlavní práce by se uskutečnily v roce 2013. Do zkušebního provozu by lanovka šla na jaře 2014.
Nová lanovka bude mít místo dosavadních otevřených sedaček pro dva pasažéry čtyřmístné kabinky. Dolní stanice se posune k parkovišti k chatě Lesovna. Mezistanice na Růžové hoře a horní stanice na Sněžce zůstanou na svých místech. Hodinová kapacita lanovky zůstane na 250 lidech. Nová lanovka však bude lépe odolávat větru. Ročně lanovkou až na vrchol vyjede kolem 100 000 turistů.
Vedle firmy BAK podaly podle informací ČTK nabídky do soutěže ještě stavební firmy Chládek a Tintěra Pardubice a Eurovia CS. Jejich cenové nabídky byly na úrovni 327 miliónů korun bez DPH. Odhadovaná hodnota stavby uvedená v zadání soutěže byla 330 miliónů korun bez DPH.
Hlavním kritériem pro určení pořadí hodnoticí komisí byla cena, jejíž váha v hodnocení činila 80 procent. Po deseti procentech připadalo na splatnost faktur a výši smluvní pokuty při nedodržení termínu výstavby.
První tendr, který byl vypsán loni, město kvůli vyřazení všech tří uchazečů v lednu zrušilo. Pro druhý tendr město podmínky soutěže zjednodušilo. Proti původnímu harmonogramu se však termín dokončení lanovky posunul téměř o rok na konec března 2014.
zpráva ČTK