Projekty

Strategie Pražské metropolitní oblasti je zveřejněna k připomínkování

Praha a Středočeský kraj budou propojovat veřejnou dopravu. Blízko do škol, pohodlně do práce a bezpečně doma. Tak se dají shrnout cíle Prahy a Středočeského kraje pro příštích 10 let. Vyplývá to ze strategie Pražské metropolitní oblasti, která definuje, kam budou společně oba kraje cílit investice z fondů EU. Veřejnost nyní může připomínkovat pracovní verzi dokumentu, který vypracovali experti Institutu plánování a rozvoje hl. m. Prahy (IPR).

„Díky financím z EU se do škol v okolí hlavního města má vejít více žáků a lidé budou pro cesty mezi Prahou a Středočeským krajem častěji používat veřejnou dopravu na úkor aut,“ říká šéf IPR Tomáš Ctibor. Hlavní město Praha a jeho aglomerace se totiž propojí do jednoho fungujícího celku díky tzv. Integrovaným územním investicím (ITI).

Právě pomocí nástroje ITI chce EU přimět jednotlivé samosprávy ke spolupráci při čerpání unijních peněz se svými partnery mimo své území. Klíčové problémy je možné řešit, jen pokud budou jednotlivé kraje a obce spolupracovat bez ohledu na administrativní hranice.

Strategie Pražské metropolitní oblasti pomůže koordinovat investice z unijních fondů. Dokument navrhuje výrazně zvýšit kapacitu školek v zázemí Prahy, zlepšit kvalitu výuky zejména prvního stupně ZŠ a větší důraz na uplatnění studentů na pracovním trhu. Protipovodňová ochrana včetně menších toků je další oblastí, kam půjdou investice z Bruselu. Právě menší toky totiž často trpí nedostatkem vodních nádrží k regulaci povodní. Součástí investic do roku 2020 by mělo být navíc zajištění systému včasného varování před povodněmi.

Cílem je také rozšířit a zkvalitnit dopravu za prací, vzděláním nebo třeba za kulturou. V posledních letech se výrazně zlepšila kvalita příměstské železnice, ale stále například chybí dostatečné propojení s pražskou MHD. Dalším problémem je nedostatek záchytných parkovišť P+R, což ve výsledku způsobuje dopravních zácpy. Už nyní odborníci IPR vyjednávají s jednotlivými obcemi o podobě konkrétních projektů.

Strategie bude platná pro území Prahy a vymezenou oblast Středočeského kraje s intenzivními vazbami na hlavní město – ať už v oblasti zaměstnání, školství, dopravy nebo volného času. Experti Univerzity Karlovy při vymezování metropolitní oblasti brali v úvahu například intenzitu dopravy mezi Prahou a Středočeským krajem nebo průměrný počet hodin, který Středočeši denně tráví v Praze.

Pracovní verze Strategie pro ITI Pražské metropolitní oblasti je k dispozici zde

Připomínky lze posílat na adresu kriegischova@ipr.praha.eu.

Další informace najdete na webu www.iprpraha.czfacebookovém profilu IPR.

tisková zpráva IPR Praha