Projekty

Spalovna u Plzně má povolení ke zkušebnímu provozu

Spalovna komunálního odpadu ZEVO v Chotíkově u Plzně získala dnes povolení ke zkušebnímu provozu. Stavba spalovny za 2,1 miliardy korun byla několikrát přerušena kvůli žalobám ekologických aktivistů. 

Zkušební provoz je tak oproti původním záměrům opožděn o osm měsíců. ČTK to řekl Tomáš Drápela, předseda představenstva Plzeňské teplárenské, která je investorem stavby.

Povolení vydal stavební úřad v Nýřanech po důkladné kontrole hasičů, inspektorátu práce, hygieniků, obce Chotíkov a dalších.

„Jsme rádi, že po mnohaletém úsilí a překonání řady neočekávaných překážek začíná spalovna sloužit veřejnosti. Testy a kontroly potvrdily, že nová spalovna v Chotíkově je dílem se špičkovými parametry,“ uvedl Drápela. Podle něj podpoří šetrný a ekonomicky rozumný vztah k životnímu prostředí na Plzeňsku na úrovni 21. století.

Stavba spalovny byla zahájena 1. srpna 2013 po deseti letech příprav. Letos na jaře začaly takzvané předkomplexní zkoušky, které ověřily funkčnost všech zařízení v různých režimech provozu. Vyvrcholily letos v červenci garančními zkouškami, které potvrdily, že spalovna splňuje všechny plánované ekologické i energetické parametry platné nejen na území ČR, ale v celé EU, uvedl Drápela.

Náklady na celou stavbu ve výši 2,1 miliardy korun byly dodrženy, stejně jako plánovaný energetický výkon pro dodávky tepla a elektřiny. Kapacitou se spalovna řadí k menším zařízením tohoto druhu. S projektovaným výkonem 95 000 tun energeticky využitého odpadu ročně zapadá do plánu odpadového hospodářství Plzeňského kraje i města Plzně. V kraji vzniká zhruba 250 000 tun komunálního odpadu ročně.

Vzniklé teplo bude už v letošní topné sezoně vytápět největší plzeňské sídliště Severní předměstí s 50 000 obyvateli. „Kromě toho, že se ušetří zhruba 75 000 tun hnědého uhlí ročně, tak se zvýší bezpečnost dodávek tepla do celé oblasti Lochotína,“ uvedl Drápela. Vyrobená elektřina bude dodávána do distribuční sítě ČEZ.

Ekonomická návratnost spalovny, která má 36 zaměstnanců, se odhaduje na 15 let, plánovaná životnost je minimálně 35 let. Veškerý zisk z prodeje energií a plateb za odpad půjde do provozu, obnovy a servisu zařízení. „Jde o službu obyvatelstvu,“ řekl vedoucí projektu spalovny Vlastimil Borecký. V roce 2024 bude v ČR zakázáno skládkování komunálního odpadu.

zpráva ČTK