Projekty

Slavnostní proražení železničního tunelu v Tureckém vrchu na Slovensku

Dne 25. listopadu 2010 byl slavnostně proražen železniční tunel v Tureckém vrchu, který je součástí modernizace železniční trati Nové Mesto nad Váhom–Púchov v úseku Nové Mesto nad Váhom–Zlatovce. Úsek navazuje na stavbu V. koridoru Piešťany–Nové Mesto nad Váhom a po dokončení bude možné v něm jezdit rychlostí až 160 km/h.
Úsek Nové Mesto nad Váhom–Zlatovce je dlouhý 17,457 km a stavba probíhá ve dvou etapách. Nejvýraznějším prvkem I. etapy stavby je železniční tunel Tureckým vrchem, který byl navržen pro dosažení požadované rychlosti 160 km/h. Délka tunelu je 1775 m (z toho délka ražené části 1738,5 m). Zvolená varianta tunelu minimalizuje zásah do přírodní rezervace Turecký vrch jak během vlastní realizace, tak při budoucím provozu trati. V rámci přípravy stavby byly všechny akceptované podmínky obcí a ostatních dotčených subjektů zohledněny v projektové dokumentaci.
Železniční tunel pod Tureckým vrchem byl na Slovensku jako první navržen a realizován podle technických specifikací pro interoperabilitu (TSI) u konvenčních tratí. Z tohoto pilotního projektu budou čerpat také další připravované stavby železničních tunelů. Výstavba tunelu byla zahájena v lednu 2010. Podle původního harmonogramu měla být ražba tunelu ukončena v červnu 2012 a celá stavba, včetně inženýrských sítí, pak v květnu 2013. Záměr zhotovitele urychlit výstavbu tunelové části se stává reálným. Ražba jádra tunelu bude ukončena v lednu příštího roku.
Generálním projektantem stavby je REMING CONSULT, a. s. Na základě veřejné soutěže bylo jako zhotovitel vybráno sdružení „Nové Mesto nad Váhom – Zlatovce 2009“ ve složení OHL ŽS, a. s., Skanska BS, a. s., VÁHOSTAV – SK, a. s., Doprastav, a. s., a ELTRA, s. r. o. Financování projektu ve výši téměř 264 mil. eur (bez DPH) je zajištěno z Fondu soudržnosti EU a spolufinancováno ze zdrojů SR v rámci Operačního programu doprava 2007–2013.
tisková zpráva