Projekty

Série moderovaných diskuzí „Budovy pro budoucnost“

Dekarbonizace stavebnictví, recyklace stavebního materiálu, obnovitelné zdroje energie nebo dřevostavby. Série čtyř moderovaných diskuzí, které se uskutečnily na půdě Univerzitního centra energeticky efektivních budov ČVUT v Praze, otevírá témata, jež kladou důraz na udržitelnost ve stavebnictví, a představuje cesty, kterými se tento obor v současnosti ubírá. Za projektem stojí koprodukce UCEEB a online TV kanálu Tvize

„Cílem Univerzitního centra energeticky efektivních budov je propojovat vědu s komerčním i veřejným sektorem a přinášet společnosti řešení, jež naplňují vizi udržitelné budoucnosti. Jedním z našich cílů je propagace udržitelného stavebnictví.  Spolupráce se společností TVize formou moderovaných diskuzí je skvělým způsobem, jak problematiku přiblížit široké veřejnosti,“ přibližuje projekt Petr Kuklík z ČVUT UCEEB. 

Šetrná výstavba a obnovitelné zdroje energie – nutné předpoklady ke snížení uhlíkové stopy budov

Problematika ESG, tedy Environmental, Social and Corporate Governance, se v posledních letech dostává do popředí v řadě firem po celém světě. Odborníci, akademičtí odborníci, ale i podnikatelé si uvědomují dopad průmyslu na životní prostředí a snaží se jej uzpůsobit tak, aby byl vliv na planetu i okolní společnost co nejpříznivější. Je tomu tak i ve stavebnictví, které je zodpovědné za 40 % světové produkce celkových emisí CO2. Univerzitní centrum energeticky efektivních budov ČVUT v Praze společně s online televizí Tvize uspořádaly sérii moderovaných diskuzí mezi akademickými pracovníky a zástupci firem z oblastí stavebnictví a energetiky, aby spolu sdíleli zkušenosti a hledali cesty k udržitelnějším budovám.

„Jsme rádi, že se do projektu zapojily osobnosti, které potřebu udržitelnosti ve stavebnictví vnímají dlouhodobě. Mají zájem se o své zkušenosti s ostatními podělit a vyšlapávají tak cestu všem, kteří se o problematiku začínají zajímat, ať už se jedná o stavební firmy, realitní developery nebo zástupce státní správy a samospráv,“ dodává René Hradecký z Tvize.

Všechny epizody, které moderuje Michala Hergetová, je možné zdarma zhlédnout na webu Tvize, stejně tak jako na platformách Youtube, Vimeo, Tvize nebo v audio podcastových aplikacích:

Komunitní energetika umožní sdílení elektřiny mezi lidmi. Zelenou energii dovede i do historických center měst.

Dekarbonizace si ve stavebnictví vyžádá zásadní změny v myšlení investorů i uživatelů budov.

Zdravé vnitřní prostředí není jen čerstvý vzduch, ale i světlo, teplo a akustika. Lidé mají rozdílné potřeby.

Dřevostavby jsou dnes v Evropě běžné, u nás se prosazují pomalu. Dřevo vyvážíme zbytečně levně.

Jakub Maščuch: Všichni chceme ušetřit na energii. Nejdříve ji ale musíme umět měřit.