Projekty

ŘSD zahájilo výstavbu D35 v úseku Časy–Ostrov

Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) zahájilo stavbu dálnice D35 v úseku Časy–Ostrov. Stavba bude stát 3,232 miliardy korun bez DPH, dokončena by měla být v srpnu 2022. Postaví ji sdružení firem Eurovia, Metrostav a Swietelsky. Úsek bude stavět ve více fázích tak, jak budou předávána stavební povolení, řekl novinářům generální ředitel ŘSD Jan Kroupa.

„Nejdříve jdou technologicky nejnáročnější objekty, to jsou mostní konstrukce. Zároveň chceme, aby se co nejrychleji začaly dělat realizační dokumentace stavby, technologické předpisy a výrobně-technická dokumentace. Na to právě potřebujeme celou zimu,“ uvedl Kroupa.

Úsek Časy–Ostrov o délce 14,7 kilometru se začne budovat izolovaně, bez napojení na velkou komunikaci. Součástí stavby je také několik křižovatek, z toho dvě mimoúrovňové, mosty, přeložky, protihlukové stěny a úpravy silnic druhé a třetí třídy. Vzniknou též dvě odpočívadla v obou směrech. Nejvýznamnějšími mosty jsou přes vodní toky Zadní Lodrantka, Lodrantka, Točivý potok a Loučná. Dálnice také překlene nadjezdy dvě železniční tratě, a to Praha–Česká Třebová a Chrudim–Borohrádek.

Stavebně zajímavým je most nad železniční tratí, kde je zároveň umístěna železniční stanice Uhersko. Most je situován mezi obcemi Uhersko a Turov nad Loučnou. Niveleta dálnice vede v místě opěr cca 11,0 m nad stávajícím terénem tak, aby byla dodržena podjezdná výška železniční tratě. Most je navržen jako jedna nosná konstrukce pro oba směry dálnice. Konstrukci tvoří střední komorový nosník o třech polích s rozpětím 50,0 + 72,0 + 50,0 m s prefabrikovanými vzpěrami s dobetonovanou horní deskou mostovky. Protože je nutné omezit provoz na žel. trati na co nejkratší dobu, byl zvolen ojedinělý postup výstavby mostu. Podél železniční tratě budou vybetonována vahadla, vždy jedno na každé straně kolejí. Vahadla budou provedena na pevné skruži. Postupně budou nainstalovány železobetonové prefabrikované vzpěry a dobetonována deska mostovky nad vzpěrami. Dále bude zřízena kruhová dráha pro otáčení mostu v prostoru krajního pole. Následně se konstrukce kolem svislé osy pilíře otočí nad kolejiště a konce vahadel se navedou pro betonáž uzavírací lamely. Bude provedena uzavírací lamela a kompletace příčného řezu ve střední části mostu. Příslušenství a dokončovací práce na mostě budou probíhat klasickým způsobem.Příští rok v březnu by se měla začít stavět i navazující část D35 Opatovice nad Labem–Časy, pokud nevznikne zdržení při výběru dodavatele stavby. Dálnice D35 má být alternativou přetížené dálnice D1 při cestě z Prahy do Ostravy. Podle plánů ŘSD by měly být oba úseky dokončeny současně. Hejtman Pardubického kraje Martin Netolický (ČSSD) vyjádřil obavy, aby se při zpoždění úseku z Opatovic tranzitní doprava nepřelila na menší krajské silnice.

zpráva ČTK, tisková zpráva ŘSD