Projekty

Pražská Muzejní oáza podle plánů IPR je dokončena

Institut plánování a rozvoje hlavního města Prahy (IPR Praha) dokončil jedinečnou rekonstrukci tzv. Muzejní oázy. Prostor kolem Národního muzea má novou dlažbu i členění. Prostor mezi budovami předjímá návrat tramvají a umožní kromě průjezdu aut i lepší pohyb chodců a cyklistů.

Vzniklé náměstí je jedním z prvních míst, kde je možné najít nový pražský mobiliář. V první polovině listopadu bude dokončena i revitalizace Čelakovského sadů. Muzejní oáza bude oficiálně zprovozněna v pondělí 29. října.

Muzejní oáza je součástí projektu kompletní rekonstrukce a revitalizace celého okolí Národního muzea. Jejím hlavním cílem je sjednotit celý prostor, protože původní obousměrná vozovka budovy nemilosrdně oddělovala. Nyní je možné se pohybovat volně prakticky celým prostorem. Realizace zahrnuje nové povrchy, vedení dopravy, cyklopruhy i zeleň.

„Vnímám to jako navrácení prostoru lidem a podařilo se to navíc stihnout na oslavy vzniku republiky. Je to symbolické, protože v těch místech se často psala naše historie. Doufám proto, že z té rekonstrukce budou mít radost hlavně Pražané, je to totiž skutečně důležitý veřejný prostor. Navíc už začátkem měsíce skončila první etapa rekonstrukce spodní části Václavského náměstí a v příštím roce dostane i novou tvář, takže se postupně promění celá ta lokalita,“ říká primátorka Adriana Krnáčová.

„Jedná se bez pochyby o jeden z nejkrásnějších a nejvýznamnějších projektů, které měl IPR za 5 let existence možnost realizovat. Podařilo se nám opět nejen rekonstruovat, ale připravit prostor i na jeho budoucnost. Ať už se jedná o tramvaj nebo humanizaci magistrály a její lepší soužití s městem,“ říká o muzejní oáze ředitel IPR Praha Ondřej Boháč.

Celý prostor mezi budovami je sjednocen novou žulovou dlažbou, která barevně navazuje na obnovenou fasádu Národního muzea. Zásadní je umístění 70 metrů tramvajových kolejí plánované trati. Ta spojí Vinohrady a Hlavním nádražím. Využity jsou zde sjednocené sloupy veřejného osvětlení i trakčního vedení, jejichž využívání IPR Praha dlouhodobě prosazuje.

Okolí muzea je také jedno z prvních míst, kde může veřejnost spatřit a vyzkoušet vítězné lavičky a odpadkové koše vzešlé z designérské soutěže na nový pražský mobiliář. Ten je dokonce součástí expozice na letošním Designbloku.

Součástí revitalizace je výsadba 60 stromů a přes 100 tisíc kusů rostlin. Náklady na rekonstrukci prostoru včetně revitalizace Čelakovského sadů nepřesáhly 140 mil. korun. Muzejní oáza bude oficiálně zprovozněna v pondělí 29. října.

tisková zpráva IPR Praha

Pražská Muzejní oáza podle plánů IPR je dokončenaPražská Muzejní oáza podle plánů IPR je dokončena