Projekty

Povodí Moravy chystá rozsáhlé odbahnění nádrže v Moravské Třebové

Státní podnik Povodí Moravy připravuje odbahnění nádrže na jižním okraji Moravské Třebové. Z celého dna chtějí vodohospodáři odtěžit zhruba metrovou vrstvu nashromážděných sedimentů, což představuje zhruba 21 000 krychlových metrů usazenin. Tím by se měla opět podstatně zvýšit retenční kapacita vodního díla, tedy jeho schopnost zadržovat přívalovou vodu, informovala ČTK mluvčí Povodí Moravy Gabriela Tomíčková.
 
Objem nádrže se vrátí na původní hodnotu, obnoví se také původní tvar nádrže. Vybagrované dno by mělo mít znovu tvar dvojitého lichoběžníku nepravidelné šířky 220 až 240 metrů. Vytěžená zemina bude dočasně uložena na březích nádrže, později se využije při údržbě toků a vodních děl ve správě podniku. Podle generálního ředitele Povodí Moravy Jana Hodovského to bude jedna z největších a nejnáročnějších akcí, které podnik letos uskuteční vlastními silami, tedy bez pomoci dodavatelských firem.
Přípravné práce zahájilo Povodí Moravy na konci ledna. Spočívaly zejména v pročištění koryta Třebůvky v prostoru nádrže ve vybudování kanálů pro odvodnění dna. Vodohospodáři také postavili zpevněné sjezdy do nádrže. Těžba usazenin by měla trvat tři měsíce.
Vodní nádrž chrání zejména část města Moravská Třebová podél toku Třebůvky a obce níže po toku jako jsou Linhartice, Radkov až po obec Mezihoří. Hlavním účelem nádrže je však zajištění trvalého minimálního průtoku pod vodním dílem. Pomohla zmírnit průběh povodní zejména v roce 2006 a 2010.
Po odstranění sedimentů, které má stát 11 miliónů korun a mělo by skončit do června, zahájí Povodí Moravy rekonstrukci bezpečnostního přelivu vodního díla za zhruba 20 miliónů korun. Investice má zvýšit bezpečnost nádrže, dokončena bude ještě letos. Opětovné napuštění nádrže zajistí nejpozději jarní tání v roce 2015.
zpráv ČTK