Projekty

Plzeň postaví autobusový terminál u nádraží, má dotaci 100 miliónů korun

Plzeň postaví za zhruba 150 miliónů korun velký autobusový terminál vedle hlavního vlakového nádraží. Dokončen má být do roka. Dotaci 100 miliónů korun schválilo ministerstvo pro místní rozvoj. 

Peníze na přestupní uzel v Šumavské ulici budou z Integrovaného regionálního operačního programu a ze státního rozpočtu, zbytek dá město. Na jednání zastupitelstva to řekl náměstek primátora Pavel Kotas (ČSSD). Jde o projekt integrovaných teritoriálních investic pro plzeňskou metropolitní oblast s 310 000 lidmi.

Autobusový terminál zrychlí přestupy mezi rychlíky, osobními vlaky, autobusy a spoji MHD. „Podle podmínek soutěže musí být hotov do listopadu 2018, tedy dva měsíce poté, co mají být otevřeny podjezdy (mosty před nádražím, buduje je Správa železniční dopravní cesty při přestavbě železničního uzlu Plzeň),“ řekl náměstek primátora Petr Náhlík (KDU-ČSL). Cílem města je, aby už od nových jízdních řádů, tedy od poloviny prosince 2018, co nejvíc autobusů směřovalo na nový terminál, aby byl přestup na vlaky a MHD co nejkomfortnější. „Bude (terminál) ryze technicistní, nehráli jsme si na velkou architekturu. Hlavními dominantami zůstanou kupole hlavního nádraží a okresní soud „na Hamburku'“, řekl.

Na terminálu bude deset odjezdových a devět odstavných stanovišť, obratiště pro trolejbusy a druhý podchod na nástupiště železniční stanice. Součástí bude také točna pro trolejbusy, aby se spoje, které povezou lidi do Škodovky nebo do průmyslové zóny Borská pole, mohly točit na terminálu a cestující nenastupovali do přeplněných trolejbusů z Doubravky. Dále tam bude parkoviště a WC. Přestupní uzel vybuduje firma Eurovia, které město předá staveniště příští úterý.

Na terminál pojedou autobusy z Rokycanska, z okresu Plzeň-sever (jedoucí přes Bílou Horu) i některé linky z jihu Plzeňska. Většina spojů od jihu ale bude končit na terminálu na náměstí Milady Horákové na Slovanech, které má stát zhruba 20 miliónů korun. „Ale spoje, co jezdí na šestou, osmou, druhou a desátou večerní, budou jezdit až do Šumavské, aby se lidé dostali jednoduše do práce,“ uvedl Náhlík.

Plocha terminálu Šumavská bude menší než centrální autobusové nádraží, ale díky tomu, že tam budou jezdit jen spoje ve špičkách, měla by stačit. Podle Náhlíka má sloužit především veřejné dopravě, kterou objednává kraj. „Předpokládáme, že bychom tam pustili i linky Student Agency nebo FlixBus, které mají v oblibě mladí. Umožníme jim tam zastavovat, ale nemůžeme jim tam garantovat možnost odstavu autobusů,“ řekl. Město pro ně nyní vyhledává vhodná místa v okolí uzlu.

Plocha, které dříve sloužila jako uhelné sklady, je v majetku Českých drah. Půl roku po kolaudaci terminálu ji město odkoupí. „Stavba nebude nikomu vadit, většinou bude za hradbou (tj. za ohradou, pozn. red.),“ uvedl.

zpráva ČTK

Autobusový terminál v Plzni 

Autobusový terminál v Plzni
Praha Projektovou dokumentaci pro stavbu autobusového terminálu Hlavního nádraží v Plzni připravila společnost Metroprojekt. Vznikne tak přestupní uzel mezi železnicí, městskou hromadnou dopravou, příměstskými a dálkovými autobusy. Autobusový terminál je situován do plochy mezi ulicí Šumavská a kolejištěm stanice Plzeň hlavní nádraží. V jeho západní části bude odbavovací část, ve východní odstavné plochy pro autobusy a obratiště pro trolejbusy. Kapacita odbavovací části je při volném řazení deset stání pro autobusy. Na ulici Šumavská bude terminál napojen dvěma křižovatkami tvaru T – východní křižovatka zajistí vjezd a výjezd z odstavné plochy, ze západní se bude vyjíždět z odbavovací části. Nejvyšší nápor cestujících se očekává z nádraží, kde bude vybudován západní podchod se schodištěm a eskalátorem, navazujícími na centrální podchod. Východní podchod spojí autobusový terminál a nástupiště železniční stanice.

„Výrazným architektonickým prvkem stavby bude konstrukce zastřešení nástupiště. Zvolili jsme typický tvar nádražní vlaštovky, která je sjednocená se zastřešením vlakového nástupiště. Konstrukce zastřešení bude ocelová s podhledem z hliníkových panelů. Podhled z jedné třetiny prolomí prosklené otvory. Autobusový terminál tak na sebe upozorní moderní architekturou, zároveň však respektuje památkovou a historickou hodnotu území,“ uvádí Petr Vyskočil z Metroprojektu Praha.

Ve východní části terminálu bude umístěna přízemní budova pro oddech řidičů autobusů. Opatřena je betonovou markýzou, která překrývá nástupiště, schody a výtahem do podchodu. Střecha je navržena zelená, obvodový plášť bude z hladkých lícových obkladových pásků, jejichž vzhled bude totožný se zdivem na oplocení kolejiště.

„Kolejiště a autobusový terminál oddělí plot z lícového zdiva. Pro snížení pocitu bariéry jsme pole navrhli s průhledy na železniční stanici. Otvory budou provedeny na délku poloviny cihly, v každé řadě se šachovnicově prostřídají. Dominantním prvkem bude také opěrná zeď, která vyrovná výškový rozdíl mezi terminálem a ulicí. Její délka je 138 m, výška se pohybuje v rozmezí 0,15–6,3 m. Pro autobusovou zastávku v ulici Šumavská je místo klasického přístřešku v zídce vytvořena dlouhá nika, na kterou navazuje skleněná markýza na ocelové konstrukci. Zeď bude obložena lomovým kamenem,“ dodává inženýr Vyskočil.

Projektová dokumentace je zpracována ve stupni PDPS (realizační dokumentace). Na stavbu byla vydána stavební povolení Magistrátem města Plzně, Odborem stavebně správním a Drážním úřadem, sekcí stavební, územním odborem Plzeň.

V červnu 2017 bylo zahájeno výběrové řízení na dodavatele stavby, které nebylo doposud uzavřeno. Realizace stavby: listopad 2017 – prosinec 2018 (včetně vydání kolaudačních souhlasů)

Předpokládaná cena: 130 mil. Kč bez DPH
vis

Autobusový terminál v PlzniAutobusový terminál v Plzni