Projekty, Průmysl a obchod

Opravenou silnici III/29019 pohlídají meteostanice a kamery

O víkendu začala fungovat zrekonstruovaná silnice III/29019 mezi Horním Polubným a Kořenovem v Jizerských horách (nedaleko Tanvaldu). Podle projektové dokumentace firmy Valbek, spol. s r. o., zakázku realizovala společnost Swietelsky stavební. Investorem rekonstrukce, jejíž celkové náklady činily necelých 20 mil. Kč včetně DPH, byl Liberecký kraj. Projekt byl financován Regionálním operačním programem NUTS II.

Opravený úsek silnice III/29019 měří 2,2 km. Během rekonstrukce byly sanovány podkladní a položeny asfaltové vrstvy a opraveny byly také všechny propustky. Součástí projektu byl i prořez dřevin, seříznutí krajnic, vyčištění a reprofilace příkopů a v některých případech i umístění potrubí, včetně odvedení vody do vodotečí. Kompletně bylo obnoveno vodorovné dopravní značení, vyměněno svislé dopravní značení a zároveň byly zádržné systémy (svodidla) upraveny tak, aby odpovídaly platným normám.

O víkendu začala fungovat zrekonstruovaná silnice III/29019 mezi Horním Polubným a Kořenovem v Jizerských horáchO víkendu začala fungovat zrekonstruovaná silnice III/29019 mezi Horním Polubným a Kořenovem v Jizerských horách

„Na rekonstruovaném úseku, který je hlavním dopravním tahem nejen na Harrachov, Rokytnici, ale především do Polska, v zimě často uvíznou kamiony a poměrně často se zde provoz úplně zastaví. Součástí projektu proto bylo i osazení meteostanice včetně softwarové konfigurace a zajištění přenosu dat na centrální meteo-dispečink,“ řekl dnes Ing. Róbert Latiak, ředitel oblasti Liberec, společnost Swietelsky stavební s. r. o. Pro Liberecký kraj, který spravuje silnice II. a III. třídy na svém území, se jedná o vůbec první provozovanou meteohlásku. Meteostanice dodává do celostátního jednotného systému dopravních informací údaje o aktuální teplotě povrchu vozovky a vzduchu, o vlhkosti, rosném bodu i možném riziku námrazy. Každý se může o situace na místě přesvědčit díky videodohledu, který je dostupný na http://meteo.ntd.cz/korenov/.

O víkendu začala fungovat zrekonstruovaná silnice III/29019 mezi Horním Polubným a Kořenovem v Jizerských horáchOpravenou silnici III/29019 pohlídají meteostanice a kamery

Základní informace o stavbě:
Název stavby:     Rekonstrukce silnice III/29019 Horní Polubný–Kořenov
Objednatel:          Liberecký kraj
Zhotovitel:           Swietelsky stavební s. r. o., odštěpný závod Dopravní stavby Střed, oblast Liberec
Projektant:           Valbek, spol. s r. o.
Celková cena:     necelých 20 mil. Kč včetně DPH
Financování:       Regionální operační program NUTS II

tisková zpráva