Projekty

Oprava železniční trati mezi Louny a Lovosicemi vyjde na miliardu

Správa železniční dopravní cesty (SŽDC) připravuje rekonstrukci trati mezi Louny a Lovosicemi. Na trati dlouhé 34 kilometrů na vybraných úsecích nechá opravit kolejový svršek a spodek a vybudovat také nová nástupiště. Předpokládaná hodnota zakázky je více než miliarda korun bez DPH. ČTK to řekl mluvčí SŽDC Marek Illiaš.

Drážní úřad už vydal stavební povolení pro práce na trati. Jméno zhotovitele by měl investor znát do dvou týdnů, práce mají začít počátkem příštího roku a ukončení je v plánu na listopad 2018. „Po dobu stavebních prací budou nepřetržité výluky v období od 14. dubna 2018 až 16. listopadu 2018 dle etap výstavby,“ uvedl mluvčí. První etapa je naplánována v úseku Lovosice–Libochovice a druhá mezi Louny a Libochovicemi.

Trať, jejíž současný stav je na hranici životnosti, je v současnosti využívána téměř výhradně pro regionální dopravu. „Výhledově se předpokládá zavedení dalšího segmentu obsluhy tvořeným dvěma páry spěšných vlaků mezi stanicemi Ústí nad Labem–Lovosice–Louny,“ řekl Illiaš.

Opravovat se bude kolejový svršek a spodek, upraveno bude kolejové uspořádání v železničních stanicích, vybudovány budou nová bezbariérová nástupiště ve stanicích a na zastávkách, osvětlení, rozhlas, informační, kamerový a orientační systém. „Rekonstrukcí projdou také propustky a mosty, staniční a traťové zabezpečovací zařízení, dálková a místní kabelizace,“ uvedl mluvčí.

Na trati zůstanou zachovány podle SŽDC všechny zastávky vyjma zastávky Radonice, ze které se stane výhybna.

zpráva ČTK