Projekty

Oprava Žďákovského mostu by měla začít na přelomu června a července

Oprava Žďákovského mostu, který je v havarijním stavu, by mohla začít na přelomu června a července. Komise ministerstva dopravy ve druhém kole vybrala z 11 firem a sdružení dodavatele prací.

ČTK to řekl ředitel českobudějovické správy Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) Josef Pešl. Zahájení stavby je závislé na tom, zda se někdo proti výsledkům řízení neodvolá. Náklady zakázky, které budou hrazeny ze Státního fondu dopravní infrastruktury (SFDI), byly odhadnuty na zhruba 322 miliónů Kč. Práce potrvají 28 měsíců. Řidiči se musejí připravit na objížďky.
„Stavební práce budou zahájeny za úplné uzavírky na mostním svršku, následovat budou sanace betonových, železobetonových a ocelových konstrukcí, při nichž budou prováděny částečné uzavírky na nezbytně nutnou dobu. V další fázi, již za plného provozu, se práce budou dokončovat a bude provedena nová protikorozní ochrana mostu,“ uvedl David Hlaváč z odboru investic ŘSD.
Most přes orlickou přehradu mimo jiné čeká výměna mostních závěrů, kompletní odstranění konstrukce mostního svršku, její nahrazení novou konstrukcí, výměna izolací, dále se odstraní ocelové konstrukce mostní římsy a nahradí se novou římsou včetně zábradlí. Bude zcela vyměněno a upraveno odvodnění, promažou a repasují se ložiska.
Spodní stavba mostu bude kompletně sanována, včetně celé řady injektáží dutin a trhlin. Na vnější ocelové konstrukci se udělá nová protikorozní ochrana a na vnitřní konstrukci se místy opraví nátěr.
Jedna z nejelegantnější dopravní staveb v Česku byla do provozu uvedena před 45 lety. Jeho ocelový oblouk má rozpětí 330 metrů, což je i v celosvětovém měřítku unikátní údaj.
Most je od 1. dubna 2010 uzavřen pro těžkou nákladní dopravu. „Mostními závěry protékala voda a ocelové části mostu jsou zkorodované. Ve špatném stavu jsou úložné prahy a ložiska,“ uvedl ředitel.
zpráva ČTK