Projekty

Oprava přehrady Šance by mohla začít v srpnu

Rozsáhá rekonstrukce přehrady Šance na Frýdecko-Místecku by mohla začít v srpnu letošního roku. Více než tříletá renovace vyjde podle odhadů na 735 miliónů korun. Většinu nákladů uhradí stát, řekl novinářům generální ředitel Povodí Odry Jiří Pagáč.

„V současné době probíhá výběrové řízení na zhotovitele této stavby a někdy v dubnu bychom měli otevírat obálky,“ uvedl Pagáč. Rekonstrukce je podle něj zaměřena na několik zásadních věcí. Hlavní prioritou je rozšíření bezpečnostního přelivu a úprava skluzu a vývaru. „To je to zařízení, které se nachází na pravém břehu, a přes které voda teče při velkých povodních. Toto zařízení bylo postaveno podle norem, které v té době platily a převedlo tisíciletou vodu. Kdežto mezitím se normy značně zpřísnily a takovéto zařízení musí dnes převést desetitisíciletou vodu,“ vysvětlil Pagáč.

Dodal, že úprava přispěje k větší bezpečnosti celého vodního díla. Počítá se rovněž s opravou koruny hráze, kde bude vyměněn vlnolam, a chystá se i dosypání hráze a vybudování nového asfaltového povrchu. Zvýšena bude také stabilita hráze.

Během rekonstrukce bude kvůli bezpečnosti snížena hladina vody v nádrži tak, aby i v případě, že bude opravován bezpečnostní přeliv a přišla by povodeň, mohla přehrada plnit svou protipovodňovou úlohu.

Vodní dílo Šance je stěžejní nádrží pro zásobování regionu pitnou vodou. Zásobuje například Ostravu, Frýdecko-Místecko či část Karvinska. „Zároveň je to vodní dílo významné z hlediska povodňové ochrany, protože povodně se u nás vyskytují velice často. Má velký retenční prostor a významnou měrou přispívá k tlumení povodní. Jeho význam je i ekologický, protože v místě profilu té hráze je největší rozkolísanost průtoků v České republice čili nádrž vlastně slouží i k vyrovnání těch průtoků,“ doplnil Pagáč. Podle něj chystané úpravy žádným způsobem neovlivní dodávku vody domácnostem. Hladina bude sice snížena, ale vždy na takovou úroveň, aby zásobování vodou zůstalo zachováno a nenastávaly výpadky v dodávce vody.

zpráva ČTK