Projekty

Olomoucké Bezručovy sady prošly rekonstrukcí

Ve středu 26. října 2011 byla slavnostně zakončena rekonstrukce Bezručových sadů v Olomouci. Jedná se o další etapu revitalizace parků na území města, která byla zahájena již v roce 2010. Spolu s dokončením Bezručových sadů získalo město i zcela novou lávku.

Náklady na obě tyto investiční akce, jejichž investorem bylo město Olomouc, dosáhly výše 35,5 miliónu korun.
Rekonstrukce, která od začátku března probíhala v Bezručových sadech, je součástí projektu „Obnova mobiliáře a cestní sítě v olomouckých historických sadech, Čechovy a Bezručovy sady“. „Na celou tuto akci jsme získali dotaci z Regionálního operačního programu Střední Morava ve výši 34,6 miliónu korun,“ řekl primátor Martin Novotný. Náklady na nyní dokončenou část v Bezručových sadech dosáhly výše 29,8 miliónu korun, část v Čechových sadech by měla stát zhruba 40 miliónů a bude dokončena v květnu příštího roku.
V rámci rekonstrukce cestní sítě v Bezručových sadech byly odstraněny staré povrchy cest a vybudovány nové, i když oproti původnímu plánu byly s ohledem na ochranu kořenového systému některé cesty jen opraveny, bez výměny konstrukčních vrstev. „Rekonstrukce se týkala cca 1,5 km asfaltové páteřní cesty, na níž je vyznačená cyklostezka, a 700 m mlátové boční cesty,“ upřesnil náměstek primátora Martin Major.
Součástí projektu byla také obnova mobiliáře, která obnášela výměnu stávajícího veřejného osvětlení za 91 nových lamp, včetně kabelových rozvodů, rovněž přibylo i 97 laviček a 17 odpadkových košů. Na třech hlavních příjezdových cestách jsou osazeny uzamykatelné sklápěcí sloupky.
Během rekonstrukce proběhly také sadové úpravy. Založily se nové trávníky, některé stromy byly vykáceny a nahrazeny 18 novými různých druhů, jiné přesazeny, vždy v souladu s rozhodnutím odboru životního prostředí.
Od poloviny června přibyla k probíhající rekonstrukci v Bezručových sadech také výstavba nové lávky přes Mlýnský potok, která spojuje Bezručovy sady s botanickou zahradou. Lávka, jejíž vybudování stálo 5,4 miliónu korun, je zhotovena z monolitického betonu a má tvar lehce vzedmutého oblouku s rozpětím 17 metrů, šířkou 3,5 metrů a rozdílnou výškou nábřežních pilířů.
„Na projekt Bezručovy sady – lávka budeme žádat o dotaci z Regionálního operačního programu Střední Morava. Její předpokládaná výše je 4,5 miliónu korun, což odpovídá 85 % celkových způsobilých výdajů projektu,“ uvedl náměstek primátora Ladislav Šnevajs.
Město Olomouc taktéž nedávno zrekonstruovalo tzv. Jakubský výpad, oblíbený průchod z hradebních zahrad do Bezručových sadů. Za 2,1 miliónu korun se tak vybudovalo nové zastřešení schodiště a zábradlí na hradebních zídkách. Oprava průchodu byla součástí rekonstrukce Parkánových záhrad při barokních hradbách s orientací do olomouckých sadů, které Univerzita Palackého spolu s městem otevřela veřejnosti minulý týden.
Podle projektové dokumentace firem IDOP Olomouc, a. s., a ALFAPROJEKT Olomouc, a. s., Bezručovy sady obnovilo Sdružení OHL ŽS & KARVEP, lávku rekonstruovala Divize 3 Olomouc závodu Pozemní stavitelství OHL ŽS, a. s. Rekonstrukce olomouckých parků pokračuje až do května 2012 v Čechových sadech.
 
Základní informace o projektech:
Obnova mobiliáře a povrchů cestní sítě v olomouckých historických sadech – Bezručovy a Čechovy sady, část I. Bezručovy sady
Investor: Statutární město Olomouc
Projektant: IDOP Olomouc, a. s.
Zhotovitel: Sdružení OHL ŽS & KARVEP
Celkové náklady: 29,8 mil. Kč
Termín realizace: březen–říjen 2011
 
Bezručovy sady – lávka
Investor: Statutární město Olomouc
Projektant: Alfaprojekt Olomouc, a. s.
Zhotovitel: OHL ŽS, a. s., Divize 3 Olomouc závodu Pozemní stavitelství
Celkové náklady: 5,4 mil. Kč
Termín realizace: květen–září 2011
 
tisková zpráva